Show simple item record

dc.contributor.authorSingsaas, Per
dc.coverage.spatial17203 Røros
dc.date.accessioned2020-07-15T09:56:47Z
dc.date.available2020-07-15T09:56:47Z
dc.date.issued1969
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669055
dc.description.abstractMålingene omfattet 2 hull i Nordgrubefeltet (104 A og 134) og 3 hull i Storwartzområdet (73, 128 og 132). De to første er boret vest for Røsjøen. Borhull 104- som er målt før (Rapport nr. 782)- er påsatt vertikalt på basis av bakkemålinger. Hullet er 584 meter dypt og har 100 meter avvik mot øst, noe mindre mot syd. Hull 104 A og hull 104 B er avkilt fra hull 104 henholdsvis mot nord og mot syd. Hullene 104, 104 A og 104 B traff kis i ca. 550 meter dyp. Denne malmsone antas å danne fortsettelsen av Kongens-malmen vest for Rødalsforkastningen.\rVed målingene i borhull 104 A ble det - likedan som tidligere i borhull 104 - observert meget sterke anomalier på malmsonen. Målingene tyder på at hullet står i nordre kant av den indikerte leder. Borhull 134 er påsatt vertikalt ca. 500 meter vest for borhull 104. Hullet er 680 meter dypt og har noenlunde samme avvik som hull 104. Hull 134 traff ingen kissoner av betydning. Målingene viser at hullet står 50-75 meter nord for malmsonens nordre kant. Hull 73 i Storwartzområdet er satt ned på \"Sigaren\". Hull 128 står syd for Olavsgruben og hull 132 like nord for Hestklætten grube. Også målingene i disse hull ga opplysninger av interesse.Jfr. Rapp. 833.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (851)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.subjectBORHULLSLOGGING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.titleEl.magm.borhullsmålinger Nordgrubefeltet og Storwartzområdet.
dc.typeReport
dc.description.localcode31248
dc.source.pagenumber6


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal