Show simple item record

dc.contributor.authorSingsaas, Per
dc.coverage.spatial17203 Røros
dc.date.accessioned2020-07-15T09:58:55Z
dc.date.available2020-07-15T09:58:55Z
dc.date.issued1962
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669108
dc.description.abstractVed Turammålinger ved Lergrubebakken i 1960 ble det påvist 4 relativt flatt- liggende, plateformete ledere (A, B, C og D) kfr. GM rapport nr. 293. Etter at det var boret ett hull på hver av disse lederne fikk GM i oppdrag å foreta videre målinger med henblikk på en nøyere kartlegging av leder C's og leder D's utstrekning i sydlig og vestlig retning. Det ble utført vanlige Turammålinger ut fra flere opplegg for energisering, bl.a. med jording i leder C gjennom et borhull. Ved målingene ble det obser- vert indikasjoner som tillater en fullstendig avgrensning av leder D og en noe nøyere avgrensning av C's utstrekning mot syd. Når det gjelder C's utstrekning mot vest, er målingene mer usikre. Ved målingene ble det også påvist 4 nye ledere (E, F, G og H) beliggende syd og vest for de første. E's utstrekning er forholdsvis stor, de andre har meget begrenset utstrekning. Det er allerede foretatt videre diamantboringer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (335)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleGeofysisk undersøkelse Lergrubebakken/Glåmos.
dc.typeReport
dc.description.localcode31196
dc.source.pagenumber5


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal