Show simple item record

dc.contributor.authorSakshaug, G.F.
dc.contributor.authorBrækken, H.
dc.coverage.spatial16202 Dalsbygda
dc.coverage.spatial16191 Tynset
dc.date.accessioned2020-07-15T09:59:43Z
dc.date.available2020-07-15T09:59:43Z
dc.date.issued1951
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669128
dc.description.abstractOscar II Grube ligger i glimmerskifer tilhørende Rørosgruppen. Malmsonen skal være oppfart i 150 meter lengde. Malmens mektighet er liten (1,5 m) og Kobberinnholdet ca. 3,5 %. Det er drevet ned flere synker på malmsonen. Ved foreliggende undersøkelse var det stilt som oppgave å fastlegge utstrekningen av grubens malmsone. Videre skulle det undersøkes om det i områdene omkring gruben skulle finnes hittil ukjente malmforekomster. Det ble utført 500 per. el.magn.kond. målinger (Turam). Arealet av det undersøkte område er ca. 9 km2. Ved målingene ble det påvist et meget stort antall soner av vekslende led- ningsevne og utstrekning. Det er nærliggende å anta at den overveiende del av sonene er grafittførende. I selve grubeområdet ble det påvist 3 relativt korte og svakt ledende soner. Den lengste (ca.100m) korresponderer trolig med den kjente malmsone. En må derfor foreløpig regne med at noen av de tilsvar- ende svakt ledende soner andre steder i feltet kan representere malmsoner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (83)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleGeofysisk undersøkelse østre Trondheimsfelt. Rapport over elektromagnetisk undersøkelse: Oscar II grube, omliggende områder, Os i Østerdalen
dc.typeReport
dc.description.localcode30936
dc.source.pagenumber26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal