Show simple item record

dc.contributor.authorLogn, Ø.
dc.contributor.authorBrækken, H.
dc.coverage.spatial15213 Løkken
dc.coverage.spatial15212 Hølonda
dc.date.accessioned2020-07-15T09:59:51Z
dc.date.available2020-07-15T09:59:51Z
dc.date.issued1949
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669132
dc.description.abstractDet var i første rekke stilt som oppgave å utføre el.magn. målinger (Turam) langs Hovedgrubens sone mellom Dalatjern og Høydal grube, og i et felt på Midtskogen 4-5 km syd for Løkken. Videre skulle det gjøres forsøk med selv- potensialmålinger over kjente vasskisforekomster: Voldeseter (Vaulaseter)- Solåsskjerpet (Rindal), Åmot kisgrube og vest for Høydal grube. SP-målingene skulle forsøkes også i et antall borhull. Endelig gikk oppgaven ut på å for- søke kryssringmålinger. Disse ble henlagt til vasskissonen vest for Høydal grube. Feltet Datatjern - Høydal grube er 5 km2 i utstrekning. På grunn av forstyrrelser fra teknisk anlegg er det ikke mulig å påvise eventuelle malm- soner i Hovedgrubens nærhet. Et ledende drag mellom Slamdammen og Høydal grube gir sterke indikasjoner. Feltet på Midtskogen er også ca. 5 km2 i utstrekning. I feltets nordligste del ble det påvist en relativt sterkt ledende sone som faller nær en grense mellom grønnsten og kalksten. Sonen bør undersøkes nøyere. Forsøkene med selvpotensial- og kryssringmålinger var stort sett meget positive hva metodenes anvendbarhet angår.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (65)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleGeofysisk undersøkelse Dalatjern - Høydal Grube Midtskogen. Forsøksmålinger av forskjellig art.
dc.typeReport
dc.description.localcode30884
dc.source.pagenumber30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal