Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLogn, Ø.
dc.contributor.authorBrækken, H.
dc.coverage.spatial15213 Løkken
dc.coverage.spatial15212 Hølonda
dc.date.accessioned2020-07-15T09:59:51Z
dc.date.available2020-07-15T09:59:51Z
dc.date.issued1949
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669132
dc.description.abstractDet var i første rekke stilt som oppgave å utføre el.magn. målinger (Turam) langs Hovedgrubens sone mellom Dalatjern og Høydal grube, og i et felt på Midtskogen 4-5 km syd for Løkken. Videre skulle det gjøres forsøk med selv- potensialmålinger over kjente vasskisforekomster: Voldeseter (Vaulaseter)- Solåsskjerpet (Rindal), Åmot kisgrube og vest for Høydal grube. SP-målingene skulle forsøkes også i et antall borhull. Endelig gikk oppgaven ut på å for- søke kryssringmålinger. Disse ble henlagt til vasskissonen vest for Høydal grube. Feltet Datatjern - Høydal grube er 5 km2 i utstrekning. På grunn av forstyrrelser fra teknisk anlegg er det ikke mulig å påvise eventuelle malm- soner i Hovedgrubens nærhet. Et ledende drag mellom Slamdammen og Høydal grube gir sterke indikasjoner. Feltet på Midtskogen er også ca. 5 km2 i utstrekning. I feltets nordligste del ble det påvist en relativt sterkt ledende sone som faller nær en grense mellom grønnsten og kalksten. Sonen bør undersøkes nøyere. Forsøkene med selvpotensial- og kryssringmålinger var stort sett meget positive hva metodenes anvendbarhet angår.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (65)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleGeofysisk undersøkelse Dalatjern - Høydal Grube Midtskogen. Forsøksmålinger av forskjellig art.
dc.typeReport
dc.description.localcode30884
dc.source.pagenumber30


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal