Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSakshaug, G.
dc.contributor.authorBrækken, H.
dc.coverage.spatialRINDAL
dc.coverage.spatial15213 Løkken
dc.coverage.spatialORKLAND
dc.coverage.spatialTRØNDELAG
dc.coverage.spatialMØRE OG ROMSDAL
dc.date.accessioned2020-07-15T10:00:07Z
dc.date.available2020-07-15T10:00:07Z
dc.date.issued1938
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669139
dc.description.abstractGM Rapport nr. 11 omfatter feltene nr. 35, 36, 37, 38, 39 og 41 i Lommundal og -Rindal samt feltene Dr. 1, Dr. 2 og Dr. 3 øst for Dragset Grube . Feltene i Lommundal og Rindal har en utstrekning på tilsammen ca. 4 km2 og feltene øst for Dragset Grube ca. 3 km2. Undersøkelsene foregikk ved 500 per. elektromagnetiske målinger (Turam), og det ble hovedsakelig anvendt induktiv energisering. Ved målingene i Lommundal og Rindal ble det påvist tildels sterkt ledende soner av betydelig utstrekning. Det bør undersøkes hva sonene inneholder. I feltene øst for Dragset Grube ble det ikke observert indikasjoner. Oppdragsgivers geologiske konsulent ved undersøkelsene var dr. C. W. Carstens.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (11)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMALMFOREKOMST
dc.titleElektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Lommundal og Rindal Dragset Grube
dc.typeReport
dc.description.localcode32652
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal