• Norske bergarter 

   Ukjent forfatter (Design product, 2019)
   En bergart består av et eller flere ulike mineraler. Fargen, størrelsen og formen på mineralkornene bestemmer bergartens utseende. Ut fra sin opprinnelse deles bergartene inn i tre hovedtyper: sedimentære, metamorfe og ...
  • Nyttige mineraler og grunnstoffer 

   Ukjent forfatter (Design product, 2019)
  • Stein på stein - om geologi, geologer og NGU 

   Løvø, Gudmund; Rasmussen, Mads Chalmer (Others, 2018)