Show simple item record

dc.contributor.authorHolmsen, Per
dc.contributor.authorPehkonen, Eero
dc.contributor.authorPadget, Peter
dc.coverage.spatialKAUTOKEINO
dc.coverage.spatialNORDREISA
dc.date.accessioned2020-08-26T12:47:51Z
dc.date.available2020-08-26T12:47:51Z
dc.date.issued1957
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2674669
dc.description.abstractDet undersøkte området har sin naturlige geologiske grense inord langs \"Hyolithussonen\". I syd danner riksgrensen mot Finlandgrensen for undersøkelsenen og i vest er området begrenset avfylkesgrensen mot Troms. Området er hovedsaklig vest forKautokeinoelven. Hovedvekten har vært en systematisk geologiskkartlegging av berggrunnen og dessuten har det vært lagt vekt påstudiet av malmmineraliseringer, særlig sulfidforekomster.Radiometriske målinger og mindre magnetmetriske målinger samt forsøkmed geokjemiske feltmetoder er også utført. Blokkstudier har værtgjort, også med tanke på å få indisier på malmforkomster. Berggrunnenbestår av granittområder i øst og vest og med suprakrustalbergarterimellom. Bergartene viser generelt N-S gående strøkretning. Ofte har deen steil lagstilling. Den vestlige del av suprakrustalområdet består avkvartsitter, grønnskifre med og uten hornblende, argillitter ogglimmerskifre. I den midtre og nordlige del av det undersøkte områdeter det overveiende lagdelte bergarter: sandsteiner, arkoser,kvartsitter. Bergartene er inndelt i bestemte grupper og formasjoner.Stratigrafien er i første omgang beskrevet innenfor særskilte begrensedeområder.
dc.language.isoeng
dc.relation.ispartofseriesNGU (201)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectOMDANNET BERGART
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectOMDANNING
dc.subjectPETROGRAFI
dc.subjectSTRATIGRAFI
dc.subjectSTØRKNINGSBERGART
dc.titleThe Precambrian geology of Vest-Finnmark, Northern Norway.
dc.typeJournal article
dc.description.localcode35012
dc.source.pagenumber107


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Artikler [1063]
    Artikler fra seriene NGU, NGU Bulletin og NGU Skrifter

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal