Show simple item record

dc.contributor.authorHeldal, Tom
dc.contributor.authorTorgersen, Espen
dc.date.accessioned2020-11-13T09:34:39Z
dc.date.available2020-11-13T09:34:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687723
dc.description.abstractI NiN defineres den lokale, komplekse miljøvariabelen \u00ABBerggrunn med avvikendekjemisk sammensetning\u00BB (BK) i fem trinn: Normal, Ultramafisk, Jernrikt (kis),kobber-rikt (kis) og lava. I denne rapporten går vi igjennom disse trinnene og drøfterdatasett og metoder for å kunne fremstille landsdekkende kart. Unntak erlava(mark), som vi ikke tar opp i denne rapporten siden det ikke er relevant forfastlands-Norge. I tillegg ser vi på noen andre tema som per i dag ikke er tatt oppsom relevant for miljøvariabelen, men som kan danne fremtidige trinn.Trinn 2 (ultramafisk) i BK er uproblematisk og kan trekkes ut fra geologiske kart i1:250 000 skala (landsdekkende) og 1:50 000 (ca 65%). Vi foreslår i tillegg å hamulighet til å sortere på olivin innenfor de ultramafiske bergartene. Trinn 3 og 4foreslås endret til \u00ABSulfidanrikning\u00BB. I tillegg kan vi vurdere å bruke \u00ABSvakt forhøyetsulfidinnhold\u00BB og \u00ABAntropogen sulfidanrikning\u00BB. Vi lanserer også muligheten til åetablere alunskifer som egen kategori. Andre tema som kan være aktuelle innenformiljøvariabelen er fosforinnhold og kaliuminnhold. Førstnevnte er ganskeuproblematisk, og det er mulig å etablere nasjonalt datasett basert på analyser ogapatitt som viktigste mineral. Kaliuminnhold (bidrag fra nefelin og biotitt) krever littmer tilpasning og utprøving, særlig i forhold til biotittinnhold.Vi foreslår at konklusjonene i denne rapporten drøftes i relevante grupper innenforøkologisk grunnkart før videre beslutninger tas.
dc.language.isonor
dc.publisherNorges geologiske undersøkelse
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2020.002)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectSULFID
dc.subjectULTRAMAFISK BERGART
dc.subjectGRUNNKART
dc.subjectØKOLOGI
dc.titleBerggrunn med avvikende kjemisk sammensetning: Metode for å etablere nasjonale datasett
dc.typeReport
dc.description.localcode67002
dc.source.pagenumber23
dc.relation.project(365800) Geologisk mangfold


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal