Viser treff 1-20 av 7108

  • Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric geophysical survey in Narvik and Ballangen, Nordland 

   Ofstad, Frode; Dumais, Marie-Andrée; Barnes, Pierre-Carl; Kristiansen, Tom; Mrope, Frida Mathayo (NGU-Rapport (2022.018), Report, 2023)
   NGU conducted an airborne geophysical survey in Forollhogna area, in Rennebu, Midtre Gauldal and Holtålen municipalities in Trøndelag County, and Tynset, Tolga and Os municipalities in Innlandet County, as part of NGU’s ...
  • SMS resources on the Norwegian Mid-Atlantic Ridge (N-MAR), predicted by using Cyprus-type VMS as analogue 

   Bjerkgård, Terje; Paulsen, Hanne-Kristin; Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (2023.015), Report, 2023)
   The overall aim of this project has been to generate an objective resource estimate for Seafloor Massive Sulphide (SMS) ores in the Norwegian part of the Mid-Atlantic Ridge (N-MAR). The presence and mineability of SMS ...
  • Borehole logging in Smøla and Bømlo 

   Elvebakk, Harald; Gellein, Jomar; Larsen, Bjørn Eskil (NGU-Rapport (2021.005), Report, 2021)
   AS a part of the Base 2 project NGU has performed geophysical borehole logging in four boreholes at Smøla, Møre and Romsdal county and three at Bømlo, Vestland county. The purpose of the drilling and logging was to study ...
  • Eksport av byggeråstoffer og mineralske råstoffer fra Norge til Europa i 2022 

   Neeb, Peer-Richard; Simoni, Mark. U. (NGU-Rapport (2023.012), Report, 2023)
   Denne rapporten sammenstiller kunnskap om kystnære pukkverk for eksport og gir en oversikt over eksport fra byggeråstoff- og mineralindustrien i 2022. Norge har et betydelig utvalg av byggeråstoffressursene sand, grus og ...
  • Nordlige Orkdals kvartærgeologi. Beskrivelse til Kvartærgeologisk kart (1:20.000) 

   Hansen, Louise; Gislefoss, Lina (NGU-Rapport (2021.021), Report, 2023)
   Nordre Orkdal i Orkland kommune inkluderer Orkanger by ved Orklas utløp i Orkdalsfjorden. I de senere år ble det utført kvartærgeologisk detaljkartlegging (1:20.000) i denne delen av dalføret med fokus på arealer under ...
  • Resistivitetsmålinger for løsmassekartlegging i Verdal, Trøndelag 

   Solberg, Inger-Lise; Gellein, Jomar; Gradmann, Sofie; Kristiansen, Tom; Larsen, Bjørn Eskil (NGU-Rapport (2023.014), Report, 2023)
   Det er utført 2D resistivitetsmålinger (ERT) i tre profiler i faresone Gudding og i to profiler i faresone Ekren i Verdal kommune i Trøndelag. Formålet med kartleggingen var å vurdere grunnforholdene med utbredelse av mulig ...
  • Kartlegging av kjemisk tilstand i utvalgte grunnvannsforekomster 2020-2021 

   Dagestad, Atle; Gunderserr, Pål; Seither, Anna (NGU-Rapport (2023.004), Report, 2023)
   For å bedre kunnskapsgrunnlaget om kjemisk tilstand i norske grunnvannsforekomster har det i samarbeid med Miljødirektoratet i perioden 2020-2021 blitt utført hydrogeologisk kartlegging og kjemisk analyse av vannprøver fra ...
  • Georadar. Anvendelse, teori, utførelse og eksempler fra undersøkelser. 

   Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (2023.002), Report, 2023)
   Rapporten er ment som et kompendium for undervisning spesielt på NTNU, men også ved andre universiteter i Norge. Andre interesserte inviteres også til å studere georadarens muligheter og begrensninger. Det gis en detaljert ...
  • Forslag til tilstandsklasser for jord 

   Ottesen, Rolf Tore; Alexander, Jan; Joranger, Tore; Rytter, Eilif; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2007.019), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og Oslo kommune utarbeidet et forslag til tilstandsklasser for jord for stoffene arsen, bly, kadmium, kvikksølv, kobber, sink, krom3+, krom6+, ...
  • Mineral Planning and Raw materials in Norway (GSV-international) 

   Broekmans, Maarten; Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2002.063), Report, 2002)
   This report contains information on the Norwegian production of raw materials for building and construction, including 1) sand, gravel and crushed rock, 2) limestone including marble and dolomite, 3) silica sand, 4) clay, ...
  • Byggeråstoffer i Vestfold og Telemark fylke : oversikt og status 

   Simoni, M.U. (NGU-Rapport (2023.010), Report, 2023)
   Rapporten gir en oversikt over geologiske undersøkelser av byggeråstoffene sand, grus, pukk og naturstein i Vestfold og Telemark fylke, basert på et flerårig samarbeid med Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner, ved ...
  • Statistiske analyser av morfologiske parametre for leirskred i Trøndelag og Viken 

   Penna, Ivanna; Solberg, Inger-Lise (NGU-Rapport (2022.029), Report, 2022)
   Et datasett på over 2500 skredkanter under marin grense i kommunene Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, Malvik og Stjørdal i Trøndelag fylke, og kommunene Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad i Viken fylke, er benyttet for ...
  • Mineral soil geochemistry in Hedmark 

   Flem, Belinda; Acosta-Congora, Pedro; Finne, Tor Erik; Klug, Martin (NGU-Rapport (2022.021), Report, 2022)
   This report present results from mineral soil geochemistry from a survey of former Hedmark county, now part of Innlandet county. It is a continuation of corresponding surveys undertaken in the counties Finnmark, Troms, ...
  • Coop Phase 2 Crustal Onshore-Offshore Project 

   Olesen, Odleiv; Baranwal, Vikas; Brönner, Marco; Dalsegg, Einar; Dumais, Marie-Andrée; Gellein, Jomar; Gernigon, Laurent; Heldal, Tom; Larsen, Bjørn Eskil; Lauritsen, Torleif; Lutro, Ole; Maystrenko, Yuriy; Nasuti, Aziz; Roberts, David; Rueslåtten, Håkon; Rønning, Jan Steinar; Slagstad, Trond; Solli, Arne; Stampolidis, Alexandros (NGU-Rapport (2015.063), Report, 2015)
   The Crustal Onshore-Offshore Project (Coop) is an integrated mapping and research project established to study the onshore-offshore relationships in the northeastern North Sea and Mid Norway. The Coop Phase 2 Report ...
  • Nasjonale oversiktskart for geologiske grunnundersøkelser for deponering av radioaktivt avfall 

   Brönner, M.; Nordgulen, Ø.; Böhme, M.; van Boeckel, M.; Dagestad, A; Erichsen, E.; Gellein, J.; Gunleiksrud, I.; Høgaas, F.; Noël, F.; Olesen, O.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2022.025), Report, 2022)
   Institutt for energiteknikk (IFE) har i samarbeid med norsk industri planlagt, bygd og drevet fireforskningsreaktorer, en i Halden, og tre på Kjeller ved Lillestrøm. I forbindelse med nedbyggingen av densiste reaktoren ...
  • Geological map of land and sea areas of Northern Europe scale 1:4 million; 

   Sigmond, Ellen M.O. (Map, 2002)
   Map description in NGU Special Publication no. 10, 2008: Geology of the land and sea areas of Northern Europe
  • Veileder kartprodukter 

   Ukjent forfatter (Others, 2021)
   En beskrivelse av karttjenester tilgjengelig på www.ngu.no. Under menypunktet Kart på nett kan du utforske kartene og for eksempel lagre kartutsnitt i bildeformat (jpg, png osv.). Nedlasting av datasett til bruk i GIS ...
  • Foreløpig berggrunnskart Drangedal og Nissedal M 1:75 000. Bedrock map Drangedal and Nissedal 1:75 000 

   Svendby, A.K.; Gunleiksrud, I.; Torgersen, E.; Bingen, B.; Henderson, I.H.C.; Nasuti, A.; Baranwal, V.C. (Map, 2022)
  • Datasett for registrering av marin grense (MG) i Norge, v. 2.0 

   Høgaas, Fredrik; Hansen, Louise; Mølmann, Kjersti; Nordahl, Bo; Pettersen, Eirik; Romundset, Anders; Seternes, Lena; Wesche, Janne Grete (NGU-Rapport (2022.005), Report, 2022)
   Marin grense (MG) definerer det høyeste nivået havet har stått i et gitt område etter siste istid. MGrepresenterer dermed det høyeste naturlige nivået i landskapet hvor det kan forekomme marin leire og er følgelig svært ...
  • Processing and interpretation of Magnetic and Gravity data from Brattbakken, Verdal municipality, Trøndelag county 

   Mrope, Frida Mathayo; Gellein, Jomar; Sandstad, Jan Sverre; Nilsson, Lars Petter; Paulsen, Hanne-Kristin; Mapuranga, Victor (NGU-Rapport (2021.017), Report, 2022)
   This report describes data processing and interpretation of magnetic and gravity data acquired in Brattbakken area, Verdal, Trøndelag county. The survey was carried out in September 2020. This work is part of the project ...