• Aggregate investigations in the Gulestø area in Bremanger. 

   Ulvik, Arnhild; Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (99.085), Report, 1999)
   As a commissioned project for NOR Engineering AS\/Bremanger Aggregates AS NGU has made a preliminary examination of Devonian sandstones in an area to the west of Gulestø in Bremanger municipality. NGU has collected and ...
  • Analyse av framtidige behov og tilgang på sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold 

   Ulvik, Arnhild; Raaness, Agnes; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2009.007), Report, 2009)
   For fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold er det blitt utført ressursregnskap for sand, grus og pukk for årene 1999 og 2004. Regnskapene synliggjør hvor uttakene foregår, størrelsen på dem, og hva massene benyttes til. ...
  • Delprosjekt 1 og 2 - Steinkvalitet og sporutvikling i vegdekker (SIV). 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (2005.081), Report, 2005)
   Under prosjektet \"Steinkvalitet og sporutvikling i vegdekker\" (SIV) i regi av Steinmaterialkomiteen har NGU hatt ansvaret for gjennomføring av delprosjektene P1 og P2.\r\rDelprosjekt P1 har gått ut på å sammenstille data ...
  • Fremtidig utnyttelse av grusforekomsten Verket - Hurum kommune 

   Erichsen, Eyolf; Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (2001.064), Report, 2001)
   På oppdrag for Buskerud fylkeskommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) utført en vurdering av grusforekomsten Verket i Hurum kommune. Det er fram- skaffet grunnlagsinformasjon for å kunne bedømme framtidig utnyttelse ...
  • Grunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i Etne kommune, Hordaland fylke. 

   Ulvik, Arnhild; Wolden, Knut (NGU-Rapport (99.097), Report, 1999)
   I et samarbeidsprosjekt mellom Etne kommune og Norges geologiske undersøkelse er sand-, grus og pukkforekomstene i kommunen vurdert. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av forekomstene for å gi ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Bamble kommune, Telemark fylke 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (95.016), Report, 1995)
   Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Telemark ble etablert i 1978- 1981. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i Bamble ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Førde kommune, Sogn og Fjordane fylke 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (95.013), Report, 1995)
   Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, og grus- og pukkforekomstene i ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Kragerø kommune, Telemark fylke 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (95.017), Report, 1995)
   Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Telemark ble etablert i 1978- 1981. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i Kragerø ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Leikanger kommune, Sogn og Fjordane fylke 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (95.012), Report, 1995)
   Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, og grus- og pukkforekomstene i ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane fylke 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (95.011), Report, 1995)
   Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore-komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablerti 1982. Opplysningene om sand-, og grus- og pukkforekomstene i ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Porsgrunn kommune, Telemark fylke 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (95.015), Report, 1995)
   Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Telemark ble etablert i 1980. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i Porsgrunn ble ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Siljan kommune, Telemark fylke 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (95.018), Report, 1995)
   Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Telemark ble etablert i 1980. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i Siljan ble ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Skien kommune, Telemark fylke 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (95.014), Report, 1995)
   Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Telemark ble etablert i 1978-1981. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i Skien ...
  • Kalibrering for densitet - innvirkning for mekaniske testmetoder 

   Erichsen, Eyolf; Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (2009.048), Report, 2009)
   Ved kulemøllemetoden benyttes en prøvemengde som er kalibrert i forhold til densiteten. Testen utføres dermed med et prøvevolum som er konstant. Både micro-Deval og Los Angeles utføres på prøvemateriale med konstant vekt. ...
  • Kartlegging av mulige pukkforekomster fra Vest-Agder til Hardangerfjorden 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (96.081), Report, 1996)
   Det er foretatt en kartlegging av områder som kan være egnet til uttak av fjell for produksjon av pukk til eksport. Den geografiske plasseringen av lokalitetene er på kyststrekningen mellom Vest-Agder og Hardangerfjorden. ...
  • Knuseprosedyrens innvirkning på fallprøven. Delrapport 2 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (94.063), Report, 1994)
   Seks ulike prøvemengder av samme bergart er knust ned med konstant utløpsåpning på en laboratorieknuser med den hensikt å undersøke om prøvemengden innvirker på knuseforløpet og fallprøveresultatet. Resultatet fra dette ...
  • Kystnære sand-, og grus- og pukkforekomster på statsgrunn fra Østfold til Nordland 

   Wolden, Knut; Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (2002.104), Report, 2002)
   I et samarbeidsprosjekt mellom Statskog og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er Grus-og Pukk-databasen sammenstilt med Statskogs Digitale Eiendoms Kartverk i kystkommunene fra Østfold til Nordland. Dette for å få en ...
  • Materialegenskapers innvirkning på Prall-testen 

   Erichsen, Eyolf; Aasprong, Einar; Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (2022.002), Report, 2022)
   Det er tidligere utført undersøkelser av materialtekniske egenskaper for tre ulike tilslagsmaterialer. Materialene er benyttet i ulike asfaltresepter som har vært analysert med Prall-testing. Slitasje- (kulemølle og ...
  • Miljøvennlige vegdekker - Materialtekniske egenskaper for ulike testfraksjoner 

   Erichsen, Eyolf; Fossan, Bjørnar; Tangstad, Roald; Vongraven, Henry; Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (2010.065), Report, 2010)
   Formålet med prosjektet er å undersøke materialtekniske egenskaper på ulike testfraksjoner. Testmetoders om er benyttet er kulemølle, micro-Deval og Los Angeles. Analysene utføres vanligvis på bestemte referansefraksjoner, ...
  • Pukkundersøkelser i Bjørnevatn dagbrudd, Sør-Varanger kommune 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (97.155), Report, 1997)