• Faren for fjellskred fra fjellet Mannen i Romsdalen 

   Dahle, Halgeir; Sætre, Stine; Saintot, Aline; Anda, Einar (NGU-Rapport (2008.087), Report, 2008)
   Fjellet Mannen, 1200 m over Horgheim i Romsdalen, er gjennomsatt av åpne og til dels dype sprekker fra ca 600-700 moh. og oppover. Et volum i underkant av 100 mill. m3 har vært utsatt for gravitativ deformasjon og har ...
  • Faresoner for utløp, oppdemming og flom som følge av fjellskredfare ved Mannen 

   Anda, Einar; Bjerke, Per Ludvig; Saintot, Aline; Dahle, Halgeir; Hermanns, Reginald; Crosta, Giovanni (NGU-Rapport (2011.058), Report, 2011)
   Målet med kartleggingen av faresoner tilknyttet fjellskredfaren fra Mannen er å bedre grunnlaget for vurdering av farene i arealplanlegging, byggesaksbehandling og beredskapssituasjoner. Rapporten gir faresoner med tilhørende ...
  • Geofagleg oppfølging av ustabilt fjellparti ved Mannen i Romsdalen 

   Dahle, Hallgeir; Anda, Einar; Blikra, Lars Harald; Saintot, Aline (NGU-Rapport (2010.022), Report, 2011)
   Fjellområdet ved Mannen og Børa har yore kjent som potensielt fjellskredområde sidan slutten av 1990-talet. Årlege målingar med GPS sidan 2006 viser at fjellsida ved Mannen er i rørsle med ca 5 cm\/år. Dette blir understreka ...
  • Recommended hazard and risk classification system for large unstable rock slopes in Norway 

   Böhme, Martina; Yugsi Molina, Freddy; Sætre, Stine; Loew, Simon; Jaboyedoff, Michel; Fischer, Luzia; Devoli, Graziella; Dahle, Halgeir; Crosta, Giovanni B.; Bunkholt, Halvor; Hermanns, Reginald; Oppikofer, Thierry; Anda, Einar; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2012.029), Report, 2012)
   Catastrophic failure of large rock slopes in Norway has several times per century led to rock avalanches or large rock falls, which impacted into settlements directly, but also caused either a displacement wave when impacting ...
  • Rock avalanches, gravitational bedrock fractures and neontectonic faults onshore northern West Norway: Examples, regional distribution and triggering mechanisms 

   Anda, Einar; Stalsberg, Knut; Longva, Oddvar; Blikra, Lars Harald; Braathen, Alvar (NGU-Rapport (2002.016), Report, 2002)
   The present report aims on graviational slope failures in Møre & Romsdal andSogn & Fjordane counties. It presents selected examples and an overview of theregional occurrence of rock avalanches and other bedrock failures. ...
  • Skredfarekartlegging i Tomrefjorden, Møre og Romsdal. 

   Blikra, Lars Harald; Anda, Einar (NGU-Rapport (2000.032), Report, 2000)
   Frie emneord: Jordskred ; Flom ; Skredfare ; Snøskred ; Flomfare ; Risiko ;Skredsikring ; Flomsikring(Forkortet)NGU har i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune utførtskredfarekartlegging langs austsida av Tomrefjorden. ...
  • Skredfarevurdering i Malmefjorden, Fræna kommune, Møre og Romsdal 

   Blikra, Lars H.; Anda, Einar (NGU-Rapport (87.146), Report, 1987)
   Rasfaren i boligfeltet Malmefjorden I er beregnet på grunnlag av en systematisk kartlegging av skredavsetninger. Øst for Malmefjorden ligger en stor skredur som strekker seg ned i deler av boligfeltet. Skredmassene er bygd ...
  • Åknes/Tafjord-prosjektet 

   Longva, Oddvar; Høst, Jan; Anda, Einar; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2006.039), Report, 2006)
   Forkortet:\rDenne rapporten gir en kort status over sannsynligheter, konsekvenser og risiko knyttet til de ustabile fjellpartiene ved Åknes og Hegguraksla i indre Storfjorden, Møre og Romsdal. Selv om beredskap er under ...