• Faren for fjellskred fra fjellet Mannen i Romsdalen 

   Dahle, Halgeir; Sætre, Stine; Saintot, Aline; Anda, Einar (NGU-Rapport (2008.087), Report, 2008)
   Fjellet Mannen, 1200 m over Horgheim i Romsdalen, er gjennomsatt av åpne og til dels dype sprekker fra ca 600-700 moh. og oppover. Et volum i underkant av 100 mill. m3 har vært utsatt for gravitativ deformasjon og har ...
  • Faresoner for utløp, oppdemming og flom som følge av fjellskredfare ved Mannen 

   Anda, Einar; Bjerke, Per Ludvig; Saintot, Aline; Dahle, Halgeir; Hermanns, Reginald; Crosta, Giovanni (NGU-Rapport (2011.058), Report, 2011)
   Målet med kartleggingen av faresoner tilknyttet fjellskredfaren fra Mannen er å bedre grunnlaget for vurdering av farene i arealplanlegging, byggesaksbehandling og beredskapssituasjoner. Rapporten gir faresoner med tilhørende ...
  • Recommended hazard and risk classification system for large unstable rock slopes in Norway 

   Böhme, Martina; Yugsi Molina, Freddy; Sætre, Stine; Loew, Simon; Jaboyedoff, Michel; Fischer, Luzia; Devoli, Graziella; Dahle, Halgeir; Crosta, Giovanni B.; Bunkholt, Halvor; Hermanns, Reginald; Oppikofer, Thierry; Anda, Einar; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2012.029), Report, 2012)
   Catastrophic failure of large rock slopes in Norway has several times per century led to rock avalanches or large rock falls, which impacted into settlements directly, but also caused either a displacement wave when impacting ...