• Borehole logging in Smøla and Bømlo 

   Elvebakk, Harald; Gellein, Jomar; Larsen, Bjørn Eskil (NGU-Rapport (2021.005), Report, 2021)
   AS a part of the Base 2 project NGU has performed geophysical borehole logging in four boreholes at Smøla, Møre and Romsdal county and three at Bømlo, Vestland county. The purpose of the drilling and logging was to study ...
  • Coop Phase 2 Crustal Onshore-Offshore Project 

   Olesen, Odleiv; Baranwal, Vikas; Brönner, Marco; Dalsegg, Einar; Dumais, Marie-Andrée; Gellein, Jomar; Gernigon, Laurent; Heldal, Tom; Larsen, Bjørn Eskil; Lauritsen, Torleif; Lutro, Ole; Maystrenko, Yuriy; Nasuti, Aziz; Roberts, David; Rueslåtten, Håkon; Rønning, Jan Steinar; Slagstad, Trond; Solli, Arne; Stampolidis, Alexandros (NGU-Rapport (2015.063), Report, 2015)
   The Crustal Onshore-Offshore Project (Coop) is an integrated mapping and research project established to study the onshore-offshore relationships in the northeastern North Sea and Mid Norway. The Coop Phase 2 Report ...
  • Depth to bedrock and bedrock morphology from gravity measurements at Melhus, Melhus Municipality, Sør-Trøndelag 

   Rønning, Jan S.; Gellein, Jomar; Tassis, Georgios (NGU-Rapport (2016.011), Report, 2016)
   This report presents geophysical interpretation results of gravity data as part of a project entitled ORMEL. The main objective of the project is to discern the amount of groundwater, and hence energy, that can be withdrawn ...
  • Depth to bedrock and bedrock morphology from gravity measurements at Stryn, Stryn Municipality, Sogn og Fjordane 

   Tønnesen, Jan Fredrik; Hansen, Louise; Tassis, Georgios; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (2016.029), Report, 2016)
   This report presents geophysical interpretation of gravity data as part of a project whose main objective is to supplement the mapping of Quaternary geology at Stryn. This is achieved through the extraction of depth to ...
  • Electrical resistivity and refraction seismic data acquisition over a segment of the Møre-Trøndelag Fault Complex 

   Nasuti, Aziz; Chawshin, Kurdistan; Dalsegg, Einar; Tønnesen, Jan Fredrik; Ebbing, Jörg; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (2009.037), Report, 2011)
   The Møre-Trøndelag Fault Complex (MTFC) is a key structural element in mid-Norway. 2D resistivity profiling and shallow refraction seismics have been carried out to resolve the near surface structures of the fault in the ...
  • Geofysisk logging av 4 borehull i Ramså-feltet, Andøya, Nordland 

   Brønner, Marco; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan S.; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (2016.023), Report, 2016)
   På nordøstlige Andøya på en ca. 6 km bred strandflate mellom Ramså og Skarstein ligger sedimenter av mesozoisk alder som de eneste bergarter av denne alder i Norge. Feltet er ca 8.4 km langt og består av bergarter fra nedre ...
  • Geofysiske forsøksmålinger over baryttførende breksjesone i Trollfjorddalen. 

   Gellein, Jomar; Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (86.200), Report, 1986)
   Det er utført geofysiske forsøksmålinger over mulig baryttførende breksjesone i Trollfjorddalen, Berlevåg i Finnmark. Hensikten med dette var å vurdere nytten av metoder som VLF, magnetometri og gravimetri i prosepekteringen ...
  • Geofysiske målinger i forbindelse med undersøkelse av Bubakk klebersteinsforekomst, Tynset kommune, Hedmark 

   Lauritsen, Torleif; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (2001.109), Report, 2002)
   I forbindelse med detaljkartlegging av Bubakk klebersteinsforekomst er det utført geofysiske bakkemålinger i form av georadarmålinger og magnetiske målinger over forekomstens utgående og dens umiddelbare nærhet. I tillegg ...
  • Geologiske og geofysiske undersøkelser av Brattbakken Ni-Cu-Co forekomst i Skjækerdalen, Verdal 

   Nilsson, Lars Petter; Paulsen, Hanne-Kristin; Sandstad, Jan Sverre; Gellein, Jomar; Mrope, Frida Mathayo (NGU-Rapport (2021.016), Report, 2021)
   Berggrunnsgeologisk kartlegging og prøvetaking samt geofysiske bakkemålinger ble utført ved Brattbakken Ni-Cu-Co forekomst iseptember 2020. Bearbeiding av innsamlet materiale og data er gjort på NGU i løpet av vinteren og ...
  • Geophysical surveying at five locations in Lithuania 

   Mauring, Eirik; Gellein, Jomar; Rønning, Jan S. (NGU-Rapport (94.092), Report, 1994)
   Ground-penetrating rdar (GPR) profiling has been carried out at five locations in Lithuania. At one of these locations (Pajuoste airport), magnetic gradio- meter measurements were conducted in four areas. The main purpose ...
  • Georadarmålinger i forbindelse med sand- og gruskartlegging ved Gardermoen Øst i Ullensaker 

   Lauritsen, Torleif; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (2002.021), Report, 2002)
   I forbindelse med kartlegging av sand- og grusforekomstene ved Gardermoen Øst er det utført georadarmålinger langs 6 profiler med en samlet lengde på 6900 meter. Det undersøkte området ligger mellom Oslo Lufthavn Gardermoen ...
  • Gravimetrimålinger og 2D resistivitet for kartlegging av løsmasser, Askim, Trøgstad og Eidsberg, Østfold 

   Gellein, Jomar; Tønnesen, Jan Fredrik; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2005.038), Report, 2007)
   Prosjektet GEOS-3D kartlegging av løsmasser, inngår i GEOS (Geologi i Oslo-regionen) og har som hovedoppgave å kartlegge løsmassemektighet og fordeling i de største dalene i GEOS-området. Denne rapporten omfatter seks ...
  • Gravimetrisk Bougueranomalikart, Finnmark, M 1:500 000. 

   Gellein, Jomar; Sindre, Atle (NGU-Rapport (85.219), Report, 1985)
   Rapporten presenterer et gravimetrisk Bougueranomalikart i farger over Finnmark i målestokk 1:500 000. Kartet er fremstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter, og det er basert på observasjoner utført til og med 1985 av ...
  • Gravimetrisk Bougueranomalikart, Nord-Finnmark, M 1:500 000 

   Sindre, Atle; Gellein, Jomar; Olesen, Odleiv (NGU-Rapport (84.169), Report, 1984)
   Rapporten presenterer ett gravimetrisk Bougueranomalikart i farger over Nord- Finnmark i målestokk 1:500 000. Kartet er framstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter, og det er basert på observasjoner utført til og med ...
  • Gravimetrisk Bougueranomalikart, Vest-Finnmark, M 1:500 000 

   Olesen, Odleiv; Sindre, Atle; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (84.170), Report, 1984)
   Rapporten presenterer ett gravimetrisk Bougueranomalikart i farger over Vest- Finnmark og nordlige deler av Troms. Det er framstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter i målestokk 1:500 000 og er basert på observasjoner ...
  • Gravimetriske Bougueranomalikart, Finnmark 

   Gellein, Jomar (NGU-Rapport (88.187), Report, 1988)
   Rapporten presenterer 3 gravimetriske Bougueranomalikart i farger over Finnmark: Finnmark M 1:500 000, Finnmarksvidda M. 1.250 000 og Seiland M. 1:250 000. Kartene er framstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter, og er ...
  • Gravimetriske målinger i Kongsfjellet, Hemnes kommune, Nordland. 

   Elvebakk, Harald; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (99.072), Report, 1999)
   Det er gjort gravimetriske målinger langs to profiler i Kongsfjellet - Brunesbekken sørøst for Bleikvassli Gruver. Hensikten vår å se om gravimetriske målinger kunne indikere en større sulfidmalm på stort dyp. Komplisert ...
  • Gravimetriske målinger sør for Tellnes dagbrudd 

   Gellein, Jomar (NGU-Rapport (87.132), Report, 1987)
   Titania A\/S er blitt pålagt å vurdere mulighetene for avgangsdeponering på land. I den forbindelse ble det målt gravimetri langs 2 profiler i det aktu- elle deponeringsområdet, for å kartlegge eventuelle malmleier. ...
  • Gravity measurements applied to the mapping of sediment thickness and bedrock morphology in Orkdalen, Orkdal Municipality, Sør-Trøndelag 

   Tassis, Georgios; Tønnesen, Jan Fredrik; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (2014.010), Report, 2014)
   This report presents geophysical interpretation results of gravity data as part of a project entitled KARMA-3D. The main goal of the project is to perform three dimensional mapping characterization of Quaternary sediments ...
  • Gravity measurements in eclogite mapping, Naustdal, Sogn og Fjordane, 1999. 

   Dalsegg, Einar; Kihle, Ola; Gellein, Jomar; Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (99.124), Report, 1999)
   The gravity measurements in the region between Naustdal and Engebø have been supplemented with 6 profiles. The objective of the measurements was to confirm the anomalies and the size of the indicated bodies from the 1998 ...