• Brittle deformation history of fault rocks on the Fosen Peninsula, Trøndelag, Central Norway. 

   Grønlie, Arne; Roberts, David; Nilsen, Bjørn (NGU Bulletin (421), Journal article, 1991)
   Late and post-Caledonian fault deformation of rock units on the Fosen Peninsula follows a time sequence wherein lower crustal ductile deformation was followed by several episodes of brittle fragmentation, some with coeval ...
  • Grunnvann i Agdenes kommune. 

   Grønlie, Arne; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (91.125), Report, 1991)
   Agdenes kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingene bygger på befaring av de ulike områdene, samt en boring på Ytre Agdenes. For de prioriterte stedene er det funnet: Ytre Agdenes - mulig i fjell, Ingdal - god ...
  • Grunnvann i Åfjord kommune 

   Soldal, Oddmund; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (91.115), Report, 1991)
   Åfjord kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingene bygger på erfaring i de ulike områdene, samt boringer ved Åfjord sentrum og i Stordalen. For de prioriterte stedene er det funnet: Åfjord sentrum - mulig i ...
  • Grunnvann i Frosta kommune. 

   Hilmo, Bernt O.; Grønlie, Arne; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.109), Report, 1991)
   Froste kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Lillevik, Feset og Gisetstaden; mulig i fjell. Det ble i ...
  • Grunnvann i Hemnes kommune 

   Morland, Geir; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (92.015), Report, 1992)
   Hemnes kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert fire steder hvor muligheter for grunnvannsfor- syning ...
  • Grunnvann i Klæbu kommune. 

   Grønlie, Arne (NGU-Rapport (91.126), Report, 1991)
   Klæbu kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingene bygger på studier av kartmateriale og eksisterende rapporter. For de prioriterte stedene er det funnet: Hyttfossen - mulig i løsmasser, Ståggån - mulig i fjell, ...
  • Grunnvann i Lurøy kommune 

   Grønlie, Arne; Morland, Geir (NGU-Rapport (92.017), Report, 1992)
   Lurøy kommune er en A-kommune.Det vil si at vurderingen er basert på over- siktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert fire steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ...
  • Grunnvann i Malvik kommune. 

   Grønlie, Arne (NGU-Rapport (91.128), Report, 1991)
   Malvik kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingene bygger på studier av kartmateriale. For de prioriterte stedene er det funnet: Mostadmark - mulig i løsmasser, Bakken\/Fossen - mulig i løsmasser, Herjuan\/ ...
  • Grunnvann i Osen kommune. 

   Grønlie, Arne; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (91.129), Report, 1991)
   Osen kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Vuderingene bygger på befaring i de ulike områdene, samt en boring. For de prioriterte stedene er det funnet: Steinsdalen - mulig i løsmasser, Vingsand - mulig i fjell, Sætervik ...
  • Grunnvann i Rana kommune 

   Morland, Geir; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (92.016), Report, 1992)
   Rana kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig materiale. Kommunen har prioritert seks steder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. ...
  • Grunnvann i Rovde, Vanylven kommune. 

   Grønlie, Arne (NGU-Rapport (90.117), Report, 1990)
   Det er utført en befaring ved Knardal og Årskog Vassverk, Rovde i Vanylven kommune. Vannverket har ca. 60 abonnenter og tar vann direkte fra Årskogelva. Det anbefales plassering av to grunnvannsbrønner i fjell like ved det ...
  • Grunnvann i Saltdal kommune 

   Morland, Geir; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (92.021), Report, 1992)
   Saltdal kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert fem steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ...
  • Grunnvann i Selbu kommune. 

   Grønlie, Arne (NGU-Rapport (91.127), Report, 1991)
   Selbu kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingene bygger på kartmateriale, For de prioriterte stedene er det funnet: Selbustrand - mulig i løsmasser, Innbygda - mulig i løsmasser, Flora - mulig i løsmasser, ...
  • Grunnvann i Snillfjord kommune. 

   Grønlie, Arne; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (91.116), Report, 1991)
   Snillfjord kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingene bygger på en befaring i de ulike områdene. For de prioriterte stedene er det funnet: Vennastrand - mulig i fjell, Vågan skole - mulig i løsmasser og fjell, ...
  • Grunnvann i Tydal kommune 

   Grønlie, Arne (NGU-Rapport (91.114), Report, 1991)
   Tydal kommune er en B-kommune i GIN-prosjektet. Vurderingene bygger på studier av kart og tidligere arbeider. For de prioriterte stedene er det funnet: Tydal sentrum - mulig løsmasser, Stugudal - mulig i løsmasser, ...
  • Grunnvann i Vefsn kommune 

   Morland, Geir; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (92.011), Report, 1992)
   Vefsn kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på over- siktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert seks steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ...
  • Grunnvatn i Holtålen kommune. 

   Soldal, Oddmund; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (91.122), Report, 1991)
   Holtålen kommune er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på synfaring i dei ulike områda. For dei prioriterte stadane er konklusjonen: Haltdalen - mogeleg i lausmassar, Langlete - mogeleg i lausmassar, ...
  • Grunnvatn i Melhus kommune. 

   Soldal, Oddmund; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (91.124), Report, 1991)
   Melhus kommune er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingange byggjer på tidlegare undersøkingar samt synfaring i dei ulike områda. For dei prioriterte stadane er konklusjonen: Gåsbakken - god i lausmassar, Fremo - god ...
  • Grunnvatn i Midtre Gauldal kommune. 

   Soldal, Oddmund; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (91.117), Report, 1991)
   Midtre Gauldal kommune er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på tidlegare undersøkingar og synfaring i dei ulike områda. For dei prioriterte stadane er konklkusjonen: Soknedal - mogeleg i lausmassar, ...
  • Grunnvatn i Oppdal kommune. 

   Soldal, Oddmund; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (91.118), Report, 1991)
   Oppdal kommune er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på tidlegare undersøkingar samt synfaring i dei ulike områda. For dei prioriterte stadane er konklusjonen: Fagerhaug - mogeleg i lausmassar, Lønset - ...