• Dynamic modelling with DAN3D of Stampa scenario 3A 

   Penna, Ivanna; Hermanns, Reginald; Böhme, Martina (NGU-Rapport (2017.018), Report, 2017)
   The unstable rock slope at Stampa (Aurland Municipality; Sogn og Fjordane), is among the largest unstable rock slopes in Norway. It has been investigated over more than a decade in detail and several scenarios have been ...
  • Faresoner for utløp, oppdemming og flom som følge av fjellskredfare ved Mannen 

   Anda, Einar; Bjerke, Per Ludvig; Saintot, Aline; Dahle, Halgeir; Hermanns, Reginald; Crosta, Giovanni (NGU-Rapport (2011.058), Report, 2011)
   Målet med kartleggingen av faresoner tilknyttet fjellskredfaren fra Mannen er å bedre grunnlaget for vurdering av farene i arealplanlegging, byggesaksbehandling og beredskapssituasjoner. Rapporten gir faresoner med tilhørende ...
  • Geofaredagen 2016 - Program og sammendrag 

   Hermanns, Reginald; Krogh, Kaja; Nicolet, Pierrick; Hilger, Paula; Panthi, Krishna; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2016.035), Report, 2016)
   Geofaredagen 2016 er en del av prosjektet SAK Geofare, som er finansiert av Norges forskningsråd. Geofaredagen 2016 er et møtested, blant annet for studenter, der det presenteres 20 vitenskaplige foredrag og 17 vitenskaplige ...
  • Geologisk modell og fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet Gamanjunni 3 i Manndalen, Troms 

   Lauknes, Tom Rune; Böhme, Martina; Bunkholt, Halvor; Dehls, John; Oppikofer, Thierry; Hermanns, Reginald; Dalsegg, Einar; Kristensen, Lene; Eriksen, Harald Øverli (NGU-Rapport (2016.031), Report, 2016)
   Gamanjunni 3 ligger i en vestvendt skråning, i 1100 meters høyde ovenfor Sommarlia i Manndalen, Kåfjord kommune. Det ustabile fjellpartiet er avgrenset av en fullstendig utviklet bakskrent som viser en forflytning på omtrent ...
  • Gol: Utvidelse av skredgeologisk kartleggingsarbeid 

   Hermanns, Reginald; Rubensdotter, Lena; Romundset, Anders; Eilertsen, Raymond S.; Sletten, Kari; Sandøy, Gro (NGU-Rapport (2017.011), Report, 2017)
   Denne rapporten beskriver arbeidet og resultatet av stratigrafiske undersøkelser og dateringer av skredavsetninger i det bebygde området Breidokk i Gol. Rapporten er et supplement til den kvartærgeologiske kartleggingen ...
  • Recommended hazard and risk classification system for large unstable rock slopes in Norway 

   Böhme, Martina; Yugsi Molina, Freddy; Sætre, Stine; Loew, Simon; Jaboyedoff, Michel; Fischer, Luzia; Devoli, Graziella; Dahle, Halgeir; Crosta, Giovanni B.; Bunkholt, Halvor; Hermanns, Reginald; Oppikofer, Thierry; Anda, Einar; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2012.029), Report, 2012)
   Catastrophic failure of large rock slopes in Norway has several times per century led to rock avalanches or large rock falls, which impacted into settlements directly, but also caused either a displacement wave when impacting ...
  • ROS fjellskred i Troms: status og analyser etter feltarbeid 2010 

   Redfield, Tim; Hermanns, Reginald; Eiken, Trond, L'Heureux, Jean-Sebastien; Bunkholt, Halvor; Osmundsen, Per Terje; Oppikofer, Thierry; Lauknes, Rom Rune (NGU-Rapport (2011.031), Report, 2011)
   Rapporten oppsummerer feltarbeid og analyser fra kartlegging av ustabile fjellsider i Troms høsten 2010 under prosjekt ROS Fjellskred i Troms. Av 103 potensielt ustabile fjellsider ble 17 fjellsider besøkt eller rekognosert ...