• Ansvarskade grunnet grøftearbeid 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (O-78144), Report, 1978)
   Vurdering av skade på brønn.
  • Brønnskadesak, Alversund, Hordaland. 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (O-81014), Report, 1981)
   Vurdering av eventuell skade på brønn som følge av vegarbeid. Forslag til eventuelle utbedringer.
  • Groundwater contribution to a mountain stream channel, Hedmark, Norway 

   Hongve, Dag; Jørgensen, Per; Englund, Jens-Olaf; Haldorsen, Sylvi; Kirkhusmo, Lars A. (NGU Bulletin (422), Journal article, 1992)
   Forkortet: The Skvaldra stream in Hedmark, Southern Norway is characterized by a stable baseflow. This baseflow is controlled by a significant groundwater supply from Quaternary deposits. The area was chosen for an attempt ...
  • Grunnvann i Aust-Agder fylke 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (92.162), Report, 1992)
   Mulighetene for grunnvannsforsyning er vurdert for i alt 43 forsyningssteder i 12 kommuner i Aust-Agder. Dette gjelder: A-kommunene: Birkenes, Iveland, Lillesand, Moland, Tvedestrand og Åmli. B-kommunene: Bykle, Froland, ...
  • Grunnvann i Åmli kommune 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (92.055), Report, 1992)
   Åmli kommune har prioritert ett område hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Åmli kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på ...
  • Grunnvann i Birkenes kommune 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (92.057), Report, 1992)
   Birkenes kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/ døgn. Birkenes kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er ...
  • Grunnvann i Buskerud fylke 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (92.160), Report, 1992)
   Mulighetene for grunnvannsforsyning er vurdert for i alt 51 forsyningssteder i 14 kommuner i Buskerud. A-kommunene er Gol, Hemsedal, Krødsherad, Modum, Nore og Uvdal, Ringerike, Sigdal og Øvre Eiker. B-kommunene er Flesberg, ...
  • Grunnvann i Bykle kommune 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (92.063), Report, 1992)
   Bykle kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/ døgn. Bykle kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert ...
  • Grunnvann i Flå kommune. 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (91.148), Report, 1991)
   Flå kommune har prioritert fem områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Flå kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på ...
  • Grunnvann i Froland kommune 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (92.061), Report, 1992)
   Froland kommune har prioritert to områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Froland kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er ...
  • Grunnvann i Gjerstad kommune 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (92.060), Report, 1992)
   Gjerstad kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn Gjerstad kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er ...
  • Grunnvann i Gol kommune. 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (91.040), Report, 1991)
   Gol kommune har prioritert fem områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/personer\/ døgn. Gol kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert ...
  • Grunnvann i Grimstad kommune 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (92.062), Report, 1992)
   Grimstad kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Grimstad kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er ...
  • Grunnvann i Hemsedal kommune. 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (91.016), Report, 1991)
   Hemsedal kommune har prioritert fem områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til ...
  • Grunnvann i Iveland kommune 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (92.054), Report, 1992)
   Iveland kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Iveland kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er ...
  • Grunnvann i Kongsberg kommune. 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (91.150), Report, 1991)
   Kongsberg kommune har prioritert seks områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Kongsberg kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene ...
  • Grunnvann i Lillesand kommune 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (92.052), Report, 1992)
   Lillesand kommune har prioritert fem områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Lillesand kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene ...
  • Grunnvann i Moland kommune 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (92.053), Report, 1992)
   Moland kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/ døgn. Moland kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er ...
  • Grunnvann i Nore og Uvdal kommune. 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (91.041), Report, 1991)
   Nore og Uvdal kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunn- vannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/ person\/døgn. Nore og Uvdal kommune er en A-kommune. Det vil si at ...
  • Grunnvann i Ringerike kommune. 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (91.018), Report, 1991)
   Ringerike kommune har prioritert syv områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 lit\/person\/døgn. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforysning til ...