Now showing items 1-20 of 108

  • 459-Kongsvinger II Grunnvannsmålinger, Siva. 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (O-82006), Report, 1982)
   Rapporten omfatter vurdering av utførte grunnvannsstandsmålinger i forbindelse med en eventuell påvirkning fra oppdemning av Glomma ved Siva-anleggene på Kongsvinger.
  • Båtsfjord vannverk - grunnvannsforsyning 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (93.150), Report, 1994)
   Etter undersøkelser høsten 1993, er det gitt forslag til grunnvannsforsyning fra løsmassene ved Storelva. Den vannførende sonen som ligger i øvre del av avsetningen, har en relativ liten mektighet på ca. 11 m. Prøvebrønnen ...
  • Georadarmålinger ved hydrogeologiske undersøkelser, Englandsskogen, Alta, Finnmark 

   Mauring, Eirik; Rønning, Jan S.; Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (95.114), Report, 1995)
   Georadarmålinger er utført i Englandsskogen i Alta, Alta kommune, Finnmark. Målingene ble utført i forbindelse med sikring av grunnvannsforekomsten ved Englandsskogen. Formålet var å kartlegge forløpet av en leirhorisont ...
  • Georadarmålinger ved hydrogeologiske undersøkelser, Thomaselv, Vadsø, Finnmark 

   Mauring, Eirik; Rønning, Jan S.; Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (95.113), Report, 1995)
   På oppdrag fra Forsvarets Bygningstjeneste, Harstad, er det utført georadarmålinger langs fem profiler ved Thomaselv, vadsø kommune, Finnmark. Hensikten med målingene var å undersøke mulighetene for uttak av grunnvann fra ...
  • GiN-programmet i Vest-Agder. Vannforsyning i Homstean i Vennesla kommune. 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.148), Report, 1992)
   Undersøkelsesboringer som ble gjennomført på Homstean i Vennesla kommune i forbindelse med GiN-programmet i Vest-Agder, viser gode muligheter for å dekke vannbehovet med grunnvann fra rørbrønn.
  • Grunnboring etter vann, Karasjok kommune, Finnmark fylke 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (O-81029), Report, 1981)
   Undersøkelsene omfatter vannforsyning til oppsitterne på elveslettene langs Karasjokka. Grunnvannet fra løsavsetningene langs Karasjokka viser et jern- innhold som medfører utfellinger ved bruk. Årsaken til jerninnholdet ...
  • Grunnvann i Audnedal kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.076), Report, 1992)
   Audnedal er en B-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede fore- ligger. Det er imidlertid foretatt feltbefaring i Audnedal kommune. ...
  • Grunnvann i Åseral kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.075), Report, 1992)
   Åseral er en B-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede fore- ligger. Det er imidlertid foretatt feltbefaring i to av de prioriterte ...
  • Grunnvann i Farsund kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.071), Report, 1992)
   Farsund er en B-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede foreligger. Mulighetene for å dekke vannbehovet innen det prioriterte området Spind ...
  • Grunnvann i Flekkefjord kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.072), Report, 1992)
   Flekkefjord er en B-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede fore- ligger. Kommunen har ikke oppgitt noen prioriterte områder, men ...
  • Grunnvann i Gratangen kommune 

   Solli, Arne; Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (91.021), Report, 1991)
   Gratangen er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for å dekke vannbehovet innenfor de prioriterte områdene ...
  • Grunnvann i Hægebostad kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.078), Report, 1992)
   Hægebostad er en B-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette inne- bærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede foreligger. Det er imidlertid foretatt feltbefaring i Hægebostad kommune. ...
  • Grunnvann i Kristiansand kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.069), Report, 1992)
   Kristiansand er en B-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\" Dette inne- bærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede foreligger. Det er imidlertid foretatt feltbefaring i Kristiansand ...
  • Grunnvann i Kvinesdal kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.067), Report, 1992)
   Kvinesdal er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at det synes å være gode muligheter for å dekke vannbehovet i ...
  • Grunnvann i Lindesnes kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.066), Report, 1992)
   Lindesnes er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at en eventuell grunnvannsforsyning til Spangereid, Vigeland og ...
  • Grunnvann i Lyngdal kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.077), Report, 1992)
   Lyngdal er en B-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede fore- ligger. Generelt er grunnvannsutnyttelsen høy i kommunen, både fra fjell ...
  • Grunnvann i Mandal kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.070), Report, 1992)
   Mandal er en B-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede foreligger. Det er imidlertid foretatt feltbefaring i Mandal kommune. Denne ...
  • Grunnvann i Marnardal kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.065), Report, 1992)
   Marnardal er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at muligheten for å dekke vannbehovet innen de prioriterte stedene ...
  • Grunnvann i Saltdal kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (96.111), Report, 1996)
   Dette er utført som et samarbeidsprosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse Nordland fylkeskommune og Saltdal komune. Målet var å skaffe vannforsyning fra fjell på Halsmoen, Russånes og Evensgård. Ved Evensgård var det ...
  • Grunnvann i Sirdal kommune 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (92.068), Report, 1992)
   Sirdal er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at muligheten for å dekke vannbehovet innen de prioriterte stedene synes ...