• Anortositt for pukk i Rogaland Anortosittprovins 

   Marker, Mogens (NGU-Rapport (2004.014), Report, 2004)
   Formålet med undersøkelsene har vært å kartlegge forekomsten av omdannet hvit anortositt som del av den regionale ressurskartleggingen innenfor anrotosittene i Rogaland Anortosittprovins. Omdannet anortositt er velegnet ...
  • Anortositt i "Egersundfeltet" - pukkpotensialet 

   Marker, Mogens; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2000.016), Report, 2000)
   I samarbeid med Rogaland fylkeskommune gjennomfører NGU en sammenstilling av berggrunnsgeologien innenfor \"Egersundfeltet\". Denne rapporten er en status- rapport for kartleggingen av anortositt i kystsonen og en ...
  • Beskrivelse til geologisk kart over Rogaland Anortosittprovins, 1:75 000 

   Schiellerup, Henrik; Robins, Brian; Meyer, Gurli; Marker, Mogens; Bolle, Olivier (NGU-Rapport (2004.007), Report, 2004)
   Det geologiske kartet er en oppdater oversikt over geologien i anortosittprovinsen i Rogaland, og kan danne grunnlag for forståelsen av de eksisterende geolgoiske ressursene og fremtidig mineralleting i provinsen. Kartet ...
  • Core drilling, structure volume estimation in the Såt extraction prospect for hard rock aggregates in Espevik, Rogaland 

   Marker, Mogens; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2002.048), Report, 2002)
   In co-operation with Amrock JV AS, the Geological Survey of Norway (NGU) mapped in September 2001 the geology of a new potential extraction area for hard rock aggregates around Såt. The results were presented in NGU Report ...
  • Early Proterozoic (c 2000-1900 Ma) crustal structure of the northeastern Baltic Shield: tectonic division and tectogenesis. 

   Marker, Mogens (NGU Bulletin (403), Journal article, 1985)
   Recent structural investigations in the Precambrian of northern Finnish Lapland and Norwegian Sørvaranger and their extrapolation into the neighbouring Kola Peninsula have stablished that the northeastern part of the Baltic ...
  • Geological and mechanical investigation of the Såt extraction prospect for hard rock aggregates in Espevik, Rogaland 

   Marker, Mogens; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2002.007), Report, 2002)
   A new potential extraction area for hard rock aggregates around Såt, near the existing quarry in Espevik has been mapped geologically. The main focus has been geological mapping and interpretation combined with sampling ...
  • Geological investigation of the Berakvam quarry and reserve area for hard rock aggregates, Jelsa, Rogaland 

   Marker, Mogens (NGU-Rapport (2003.012), Report, 2003)
   Geological mapping and interpretation has shown that the rocks in Berakvam operating quarry can be subdivided in four NW-trending zones, which continue at depth down to the northeast. The southwestern and northeastern zones ...
  • Geological map of the Rogaland Anorthosite Province Scale 1:75 000 

   Marker, Mogens; Bolle, Oliver; Robins, Brian; Meyer, Gurli B.; Schiellerup, Henrik (Map, 2004)
   Map explanation: NGU Report 2004.007
  • Geologiske forhold langs planlagt tunneltrase fra Moi til Drangsdalen. 

   Berg, Silje S.; Lutro, Ole; Nordgulen, Øystein; Marker, Mogens (NGU-Rapport (2000.079), Report, 2000)
   (Forkortet) Det finnes tre ulike bergartsenheter langs den planlagte tunneltraseen: 1) granittisk gneiss, 2) noritt og 3) anortositt. Bergartene er homogene og kompetente, og antas å være svært gunstige for tunneldrift. ...
  • Geologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet - Statusrapport for 2001 

   Marker, Mogens (NGU-Rapport (2002.038), Report, 2002)
   I samarbeid med Rogaland fylkeskommune har NGU i 2001 utført geologiske undersøkeler i Rogaland som annet år er et 6-årig program. Kartleggingen av natursteinsforekomster er utført mellom Egersund og Ogna, hvor det opptrer ...
  • Geologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet - Statusrapport for 2002 

   Marker, Mogens (NGU-Rapport (2003.026), Report, 2003)
   I samarbeid med Rogaland fylkeskommune har NGU i 2002 utført geologiskeundersøkelser i Rogaland som tredje år i et 6-årig program.I den vestlige delen av Egersundfeltet opptrer en anortositt med et sterktblått fargespill, ...
  • Geologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet - Statusrapport for 2003 

   Marker, Mogens (NGU-Rapport (2004.009), Report, 2004)
   I samarbeid med Rogaland fylkeskommune har NGU i 2003 utført geologiske undersøkelser i Rogaland som fjerde år i et 6-årig program. I den vestlige delen av Egersundsfeltet opptrer en anortositt med et sterkt, blått fargespill, ...
  • Kartlegging av potensiale for tørrmurstein nær Lønne gård, Kragerø kommune. 

   Marker, Mogens (NGU-Rapport (2005.003), Report, 2005)
   Frie emneord: Tørrmurstein ; Planarstruktur ; Skjærdeformasjon\rI forbindelse med samarbeidsprogrammet mellom fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold og NGU ble et område nær Lønne gård syd for Sannidal detajert geologisk ...
  • Kartlegging av potensialet for murestein nær Kiil gård, Bamble kommune 

   Marker, Mogens; Lund, Bjørn; Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (2007.004), Report, 2007)
   I tilknytning til samarbeidsprogrammet mellom fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold kartla NGU i august 2006 et område nær Kiil gård sørvest for Rørholt på grensen mellom Kragerø og Bamble kommuner for å undersøke forekomster ...
  • Mofjell-prosjektet. Statusrapport 2008 

   Bjerkgård, Terje; Solli, Arne; Slagstad, Trond; Marker, Mogens (NGU-Rapport (2008.088), Report, 2008)
   Rapporten gir en status for Mofjellprosjektet, et 4-årig samarbeidsprosjekt mellom GEXCO Norge AS og NGU. Prosjektområdet er øst og sør for Mo i Rana, et område som kan inneholde økonomiske sulfidforekomster med Cu, Zn, ...
  • Mofjell-prosjektet: Statusrapport pr. juni 2009 

   Marker, Mogens; Solli, Arne; Slagstad, Trond; Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (2009.038), Report, 2009)
   I alt ble 95 bergartsprøver innsamlet under feltarbeidet i 2008; av disse 81 prøver for geokjemi og 26 prøver for mineralseparasjon og aldersbestesmmelse (de fleste av disse også for geokjemi). Geokjemi av både amfibolitter ...
  • Potensialet for murestein i Bamble og Kragerø kommuner 

   Slagstad, Trond; Solli, Arne; Bjerkgård, Terje; Marker, Mogens; Gjelle, Svein (NGU-Rapport (2008.051), Report, 2009)
   I forbindelse med geologisk kartlegging til et nytt geologisk kart over området til geoparken Gæa Norvegica Geopark, har NGU systematisk kartlagt potensialet for tørrmurstein i Bamble og Kragerø kommuner. Dette arbeidet ...
  • Pukkundersøkelser - Espevik, Tysvær kommune 

   Erichsen, Eyolf; Marker, Mogens (NGU-Rapport (2001.015), Report, 2001)
   Fortrolig til 14.03.2002. I et samarbeidsprosjekt mellom Amrock JV AS og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har NGU fått i oppdrag å kartlegge pukkforekomsten Espevik i Tysvær kommune. Berggrunnen innenfor konsesjonsområdet ...
  • Pukkundersøkelser i Rekefjord 

   Ulvik, Arnhild; Erichsen, Eyolf; Marker, Mogens (NGU-Rapport (98.129), Report, 1998)
   På oppdrag for Rieber & Sønn ASA avdeling Fjordstein er det foretatt en kartlegging av berggrunnen i og rundt dagens anortosittbrudd ved Rekefjord. Formålet med kartleggingen var å undersøke nye områder som kan være med ...
  • Regional Geology of the Okstindene Area, the Rödingsfjäll Nappe complex, Nordland, Norway 

   Bjerkgård, Terje; Marker, Mogens; Larsen, Rune (NGU-Rapport (95.153), Report, 1995)
   This report presents preliminary results of regional fieldwork in the Okstind- ene Area, the R\u00F6dingfj\u00E4ll Nappe Complex (RNC), Uppermost Allochthon, Nordland, Norway. The area hosts the Bleikvassli sedimentary-exhalative ...