• Aggregate investigations in the Gulestø area in Bremanger. 

   Ulvik, Arnhild; Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (99.085), Report, 1999)
   As a commissioned project for NOR Engineering AS\/Bremanger Aggregates AS NGU has made a preliminary examination of Devonian sandstones in an area to the west of Gulestø in Bremanger municipality. NGU has collected and ...
  • Aggregate investigations is selected parts of Bremanger 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (97.154), Report, 1997)
   In co-operation with Bremanger District Council, NGU has located areas where the natural conditions are appropriate for establishing a large coastal aggregate quarry. Samples of Devonian sandstone have also been collected ...
  • Aggregate Resources in Norway 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (93.068), Report, 1993)
   The Geological Survey of Norway is in the process of carrying out an inventory of deposits of sand, gravel and hard rock aggregate throughout the country. The goals are for the Gravel database to be complete by 1993 and ...
  • Aggregate Resources in Norway. Superquarries an important mining industry of the future 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (95.062), Report, 1994)
   The Geological Survey of Norway is in the process of carrying out an inventory of deposits of sand, gravel and hard rock aggregate throughout the country. The goals are for the Gravel database to be complete by 1995 and ...
  • Bergindustrien i 1999 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2000.106), Report, 2000)
   NGU har sammensilt en oversikt over mineralproduksjonen i Norge for 1999 på basis av henvendelse til produsentene. Der det er mindre enn tre bedrifter har NGU avtalt og fått aksept av produsenten for hvordan tallene kan ...
  • Bergindustrien i 2000 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2001.032), Report, 2001)
   NGU har sammenstilt en oversikt over mineralproduksjonen i Norge for 2000 på basis av henvendelse til produsentene. Der det er mindre enn tre bedrifter har NGU avtalt og fått aksept av produsenten for hvordan tallene kan ...
  • Bergindustrien i 2001 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2002.036), Report, 2002)
   NGU har sammenstilt en oversikt over mineralproduksjonen i Norge for 2001 på basis av henvendelse til produsentene. Der det er mindre enn tre bedrifter har NGU avtalt og fått aksept av produsenten for hvordan tallene kan ...
  • Eksport av byggeråstoffer og mineralske råstoffer fra Norge til Europa i 2022 

   Neeb, Peer-Richard; Simoni, Mark. U. (NGU-Rapport (2023.012), Report, 2023)
   Denne rapporten sammenstiller kunnskap om kystnære pukkverk for eksport og gir en oversikt over eksport fra byggeråstoff- og mineralindustrien i 2022. Norge har et betydelig utvalg av byggeråstoffressursene sand, grus og ...
  • Georadarundersøkelser på Kilemoen, Ringerike kommune 

   Margreth, Annina; Neeb, Peer-Richard; Tassis, Georgios; Wolden, Knut (NGU-Rapport (2017.039), Report, 2017)
   Som en del av oppdateringen av de største grusavsetningene i Ringerike kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Svelviksand AS har utført georadarmålinger på der sand- og grusforekomst på Kilemoen ...
  • Grus- og Pukkdatabasen 2000 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2000.126), Report, 2000)
   Statusrapporten gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkdatabasen og ressursregnskap. Rapporten er illustrert med aktuelle statistikker for 1999. Grus- og Pukkdatabasen er et edb-basert kart- og registersystem ...
  • Grus- og Pukkregisteret 1992, med katalog over utgitte kart og rapporter 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (93.091), Report, 1993)
   Statusrapport og årsmelding gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret og Ressursregnskap i 1992. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er ...
  • Grus- og Pukkregisteret 1993, med katalog over utgitte kart og rapporter 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (94.035), Report, 1994)
   Statusrapport og årsmelding gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret og Ressursregnskap i 1993. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presen- ...
  • Grus- og Pukkregisteret 1994, med katalog over utgitte kart og rapporter 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (95.074), Report, 1995)
   Statusrapport og årsmelding gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret og Ressursregnskap i 1994. Tidligere produserte kart og rapporter, inntil 1. mai 1995, er også tatt med. En oversikt over personell ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Halden, Skjeberg og Aremark kommuner 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (88.102), Report, 1988)
   Grus- og Pukkregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser og pukkforekomster og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser ...
  • Grus- og Pukkregisteret i kommunene Flakstad, Moskenes og Røst 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (88.111), Report, 1988)
   Hensikten med Grus- og Pukkregisteret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster i området. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Vestfold fylke 

   Neeb, Peer-Richard; Furuhaug, Oddvar (NGU-Rapport (97.023), Report, 1997)
   Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og grusforekomster og pukkverk er registrert. Fylkeskartkontoret i Vestfold hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret i fylket. Dette ...
  • Grusregisteret i Hurum kommune. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (85.030), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret i Lier kommune. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (85.033), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen ...
  • Grusregisteret I Ringsaker kommune, Hedmark. 

   Storrø, Gaute; Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (85.054), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en ovesikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og ...
  • Grusregisteret i Vågan og Vestvågøy kommuner i Lofoten 

   Furuhaug, Oddvar; Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (86.083), Report, 1986)
   Grusregisteret i Vågan og Vestvågøy er etablert. Hensikten med registeret er å gi en oversikt over tilgjengelige sand- og grusressurser i området. Materialets egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. I Vågan kommune ...