• Aggregate investigations in the Gulestø area in Bremanger. 

   Ulvik, Arnhild; Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (99.085), Report, 1999)
   As a commissioned project for NOR Engineering AS\/Bremanger Aggregates AS NGU has made a preliminary examination of Devonian sandstones in an area to the west of Gulestø in Bremanger municipality. NGU has collected and ...
  • Aggregate investigations is selected parts of Bremanger 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (97.154), Report, 1997)
   In co-operation with Bremanger District Council, NGU has located areas where the natural conditions are appropriate for establishing a large coastal aggregate quarry. Samples of Devonian sandstone have also been collected ...
  • Aggregate Resources in Norway 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (93.068), Report, 1993)
   The Geological Survey of Norway is in the process of carrying out an inventory of deposits of sand, gravel and hard rock aggregate throughout the country. The goals are for the Gravel database to be complete by 1993 and ...
  • Aggregate Resources in Norway. Superquarries an important mining industry of the future 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (95.062), Report, 1994)
   The Geological Survey of Norway is in the process of carrying out an inventory of deposits of sand, gravel and hard rock aggregate throughout the country. The goals are for the Gravel database to be complete by 1995 and ...
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1987 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (88.061), Report, 1988)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1987. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1987. Eksempel ...
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1988. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (89.029), Report, 1989)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1988. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1988. Eksempel ...
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1989. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (90.060), Report, 1989)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1989. Ridligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1989. Ressursregnskap ...
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1990, med katalog over utgitte kart og rapporter. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (91.168), Report, 1991)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1990. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1990. Ressursregnskap ...
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1991, med katalog over utgitte kart og rapporter 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (92.215), Report, 1992)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret og Ressursregnskap i 1991. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 ...
  • Årsrapport 1985 for Løsmasseavdelingen. 

   Bargel, Terje; Neeb, Peer-Richard; Follestad, Bjørn A. (NGU-Rapport (86.043), Report, 1986)
   Årsmelding 1985.
  • Årsrapport for Grus- og Pukkregisteret 1986. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (87.047), Report, 1987)
   Årsrapporten gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1986. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1987. Eksempel ...
  • Årsrapport for Grusregisteret 1984. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (85.076), Report, 1985)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten ved seksjonen i 1984.
  • Årsrapport for Grusregisteret 1985 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (86.039), Report, 1986)
   Årsrapporten gir en oversikt over utført arbeid med Grusregisteret i 1985. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med.
  • Bergindustrien i 1999 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2000.106), Report, 2000)
   NGU har sammensilt en oversikt over mineralproduksjonen i Norge for 1999 på basis av henvendelse til produsentene. Der det er mindre enn tre bedrifter har NGU avtalt og fått aksept av produsenten for hvordan tallene kan ...
  • Bergindustrien i 2000 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2001.032), Report, 2001)
   NGU har sammenstilt en oversikt over mineralproduksjonen i Norge for 2000 på basis av henvendelse til produsentene. Der det er mindre enn tre bedrifter har NGU avtalt og fått aksept av produsenten for hvordan tallene kan ...
  • Bergindustrien i 2001 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2002.036), Report, 2002)
   NGU har sammenstilt en oversikt over mineralproduksjonen i Norge for 2001 på basis av henvendelse til produsentene. Der det er mindre enn tre bedrifter har NGU avtalt og fått aksept av produsenten for hvordan tallene kan ...
  • Georadarundersøkelser på Kilemoen, Ringerike kommune 

   Margreth, Annina; Neeb, Peer-Richard; Tassis, Georgios; Wolden, Knut (NGU-Rapport (2017.039), Report, 2017)
   Som en del av oppdateringen av de største grusavsetningene i Ringerike kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Svelviksand AS har utført georadarmålinger på der sand- og grusforekomst på Kilemoen ...
  • Grus- og Pukkdatabasen 2000 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2000.126), Report, 2000)
   Statusrapporten gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkdatabasen og ressursregnskap. Rapporten er illustrert med aktuelle statistikker for 1999. Grus- og Pukkdatabasen er et edb-basert kart- og registersystem ...
  • Grus- og Pukkregisteret 1992, med katalog over utgitte kart og rapporter 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (93.091), Report, 1993)
   Statusrapport og årsmelding gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret og Ressursregnskap i 1992. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er ...
  • Grus- og Pukkregisteret 1993, med katalog over utgitte kart og rapporter 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (94.035), Report, 1994)
   Statusrapport og årsmelding gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret og Ressursregnskap i 1993. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presen- ...