• Berggrunnsgeologien langs Folgefonntunnelen 

   Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (94.007), Report, 1994)
   På oppdrag fra Statens vegvesen Hordaland er det utarbeidet en rapport om berggrunnsgeologien langs den planlagte Folgefonntunnelen Odda-Austrepollen. Rapporten bygger på feltarbeid utført i forbindelse med berggrunnsgeologisk ...
  • Foreløpig rapport. Oppfølgende pukkundersøkelser, Grunneviksheia, Flekkefjord kommune 

   Erichsen, Eyolf; Broekmans, Maarten; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (97.140), Report, 1997)
   Fortrolig til 01.09.1998 Basert på innledende undersøkelser ble det anbefalt å gjennomføre mer detaljert berggrunnsgeologisk kartlegging og utvidet mekanisk prøvetaking ved oppfølgende pukkundersøkelser innenfor bl.a. ...
  • Frøystaul. Berggrunnskart; Frøystaul; 15141; 1:50 000; farger; 

   Sigmond, E. M. O.; Ragnhildstveit, Jomar (Map, 2004)
  • Geologisk kart over Norge, berggrunnskart Bergen M 1:250 000; trykt i farger 

   Helliksen, Dag; Ragnhildstveit, Jomar (Map, 1997)
   Beskrivelsen finnes på kartet.
  • Grunnvann i Aurskog-Høland kommune 

   Nordahl-Olsen, T.; Snekkerbakken, Aud M.; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.083), Report, 1992)
   Aurskog-Høland har prioritert seks områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/ døgn. Aurskog-Høland kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si ...
  • Grunnvann i Ås kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.089), Report, 1992)
   Ås kommune har prioritert to områder hvor mulighetene for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Ås kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er ...
  • Grunnvann i Bamble kommune. 

   Klempe, Harald; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (91.080), Report, 1991)
   Bamble kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. I Bamble kommune er det lite med løsmasser, og grunnvannsforsyning er derfor mest bare aktuelt fra berggrunnen. Grunnfjellsbergartene i området gir 0.1 - 0.3 l\/s. Langs ...
  • Grunnvann i Bærum kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.091), Report, 1992)
   Bærum kommune har prioritert fem områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Bærum kommune er B-kommune i GiN.-prosjektet. Det vil si at vurderingene ...
  • Grunnvann i Eidsvoll kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, T.; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.087), Report, 1992)
   Eidsvoll kommune har prioritert to områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Eidsvoll kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. ...
  • Grunnvann i Frogn kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.085), Report, 1992)
   Frogn kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet ut fra 350 liter\/person\/døgn. Frogn kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene ...
  • Grunnvann i Fyresdal kommune 

   Klempe, Harald; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (91.134), Report, 1991)
   Fyresdal kommune er en B-kommune i GIN-prosjektet. I Fyresdal kommune er det trolig muligheter for grunnvannsuttak i breelv- og elveavsetninger rundt Fyresvatnet. Bergartene i kommunen vil trolig gi 0.2 - 0.8 l\/s i borhull. ...
  • Grunnvann i Gjerdrum kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.079), Report, 1992)
   Gjerdrum kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Gjerdrum kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at ...
  • Grunnvann i Haugesund kommune 

   Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.101), Report, 1992)
   Haugesund kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurder- ingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Haugesund kommune har prioritert fem områder hvor muligheter for grunnvanns- ...
  • Grunnvann i Hjartdal kommune. 

   Klempe, Harald; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (91.076), Report, 1991)
   Hjartdal kommune er en B-kommune i GIN-prosjektet. I Hjartdal kommune er de beste grunnvannsforekomster i løsmasser i dalføret Sauland-Hjartdal. Boringer i bergartene vil gi en kapasitet rundt 0.2 - 0.3 1\/s. Alle de tre ...
  • Grunnvann i Hurdal kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.086), Report, 1992)
   Hurdal .kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Hurdal kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene ...
  • Grunnvann i Karmøy kommune 

   Soldal, Oddmund; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.103), Report, 1992)
   Karmøy kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten er det gitt en generell vurdering av grunnvannsmulighetene i kommunen. ...
  • Grunnvann i Kragerø kommune 

   Ragnhildstveit, Jomar; Klempe, Harald (NGU-Rapport (91.079), Report, 1991)
   Kragerø kommune er en B-kommune i GIN-prosjektet. I Kragerø kommune er det mest med løsmasser ved Sannidal og Jomfruland. I prioritert område Jomfruland er magasinet lite, slik at grunnvannet som renner av må samles opp. ...
  • Grunnvann i Kviteseid kommune. 

   Klempe, Harald; Bergstrøm, Bjørn; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (91.083), Report, 1991)
   Kviteseid kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. I Kviteseid kommune er det flere større og mindre breelv- og elveavsetninger som kan utnyttes til grunnvannsforsyning. I de prioriterte områdene Kviteseid sentrum, ...
  • Grunnvann i Nannestad kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Ragnhildstveit, Jomar; Nordahl-Olsen, Torkill (NGU-Rapport (92.080), Report, 1992)
   Nannestad kommune har ønsket å få vurdert mulighetene for grunnvannsforsyning i tilknytning til eksisterende kildeområde til tre av sine vannverk. Nannestad kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene ...
  • Grunnvann i Nes kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.082), Report, 1992)
   Nes kommune har prioritert seks områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene ...