Now showing items 1-20 of 101

  • Baseflow production from partially peat-covered catchments, Jonsvatnet, Mid-Norway 

   Yasuhara, Masaya; Storrø, Gaute (NGU Bulletin (422), Journal article, 1992)
   Forkortet: To their wide areal extent and high water release capability, peatland ecosystems must have a significant, albeit hitherto poorly quantified, influence on baseflow production in partially peatcovered catchments. ...
  • Befaring av poteniselle grunnvannsforekomster i Harran, Grong kommune 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (94.051), Report, 1994)
   Det er foretatt en befaring i områdene rundt eksisterende vanninntak og høyde- basseng for Harran vannverk i Grong kommune. Befaringen er utført med tanke på å lokalisere potensielle områder for etablering av nytt ...
  • Borehullslogging i fjellbrønn, Folvåg, Sunnfjord. En verifisering av lineamentsmodell med hensyn til oppsprekking og vanngiverevne 

   Storrø, Gaute; Rønning, jan Steinar; Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2002.078), Report, 2002)
   I forbindelse med forprosjektet til \"Miljø- og samfunnstjenlige tunneller\", Tunnelprosjektet, har NGU testet ut forskjellige metoder for borehullslogging. I denne rapporten er der beskrevet resultater med optisk televiewer, ...
  • Bruddsone geometri og grunnvannsstrøm; resultater fra bruddstudier og testboringer i Sunnfjord 

   Braathen, Alvar; Henriksen, Helge; Jæger, Øystein; Storrø, Gaute; Berg, Silje; Gabrielsen, Roy (NGU-Rapport (99.017), Report, 1999)
   Rapporten beskriver resultatet fra arbeider som er utført for å teste en hypotese; grunnvannspotensialet er størst i marginaldelen av bruddsone-lineamenter.\rFor å belyse problemstillingen er det fremskaffet følgende ...
  • Bruk av Interactiv-Graphic-System (IGS) i Grusregisteret. 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (85.013), Report, 1985)
   Rapporten gir en veiledning i bruk av Interactiv-Graphic-System (IGS) for uttegning av korrekturkart i forbindelse med produksjon av Grusregister-kart.
  • Brukerveiledning for bestemmelse av mineralogi i sandprøver. 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (84.115), Report, 1984)
   Rapporten beskriver en metode for visuell bestemmelse av mineralinnhold i sandprøver. Metoden er utprøvd gjennom arbeidet med Grusregisteret ved NGU. Som kontroll for den visuelle mineralklassifiseringen er røntgendiffra ...
  • Detaljkartlegging av løsmasseforhold langs planlagt vegtrase gjennom Ryghkollen, Nedre Eiker kommune, Buskerud fylke. 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (84.052), Report, 1984)
   I forbindelse med planlegging av ny vegtrase over Ryghkollen i Mjøndalen har NGU utført løsmassekartlegging i form av sonderboring m\/prøvetaking, seismisk profilering samt kartlegging av åpne løsmassesnitt (massetak). ...
  • Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (2001.103), Report, 2002)
   NGU har på oppdrag fra Selbu kommmune foretatt en soneinndeling og gitt forslag til sikringstiltak rundt en grunnvannsbrønn som skal forsyne Selbu kommunale vannverk avd. Flora. Brønnen er plassert i et lite skogsområde ...
  • Fører til geologisk feltekskursjon 12.-13- august 1993 

   Bølviken, Bjørn; Bargel, Terje H.; Wolff, Fredrik Chr.; Storrø, Gaute; Reite, Arne J. (NGU-Rapport (93.093), Report, 1993)
   NGU avholder i perioden 9.-13.8.1993 et kurs for naturfaglærere ved de pedagog- iske høyskolene i Norge. Kurset avholdes i samarbeide med Statens lærerkurs. Tema er: \"Geologi, menneske og miljø\". Kurset avsluttes med en ...
  • Geofysiske undersøkelser på Geiteryggen, Skien kommune, Telemark 

   Mauring, Eirik; Tønnesen, Jan F.; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (92.300), Report, 1992)
   Geofysiske målinger er utført i 4 områder ved Geiteryggen flyplass, Skien kommune, Telemark. Formålet med undersøkelsen var å klarlegge løsmassefor- holdene i områdene (kornstørrelse, lagdeling m.v.) med tanke på infiltrasjons- ...
  • Grunnundersøkelser for etablering av ny produksjonsbrønn ved Granli vannverk, Kongsvinger 

   Dagestad, Atle; De Beer, Hans; Storrø, Gaute; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2009.018), Report, 2009)
   I forbindelse med utvidelse av brønnparken til vannverket på Granli har NGU gjennomført grunnundersøkelser i et område på østsiden av Vingersjøen. Det er utført geofysiske undersøkelser (2D resistivitet og georadar) samt ...
  • Grunnvann i Fosnes kommune 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.132), Report, 1991)
   Fosnes kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Nufsfjord, Lettvika og Skjærvik- Holvik; mulig i fjell, ...
  • Grunnvann i Frosta kommune. 

   Hilmo, Bernt O.; Grønlie, Arne; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.109), Report, 1991)
   Froste kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Lillevik, Feset og Gisetstaden; mulig i fjell. Det ble i ...
  • Grunnvann i Leka kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.095), Report, 1991)
   Leka kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruk grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Nord-Gutvik; mulig i løsmasser, Solsem; mulig i fjell og god i ...
  • Grunnvann i Levanger kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.097), Report, 1991)
   Levanger kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Okkenhaug; god i løsmasser, Munkeby; mulig i løsmasser, ...
  • Grunnvann i Namsos kommune. 

   Storrø, Gaute; Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (91.131), Report, 1991)
   Namsos kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende rresultat: Otterøya-Vindset\/- Vindsetmo - Nordsiden vasslag, -Sørsiden ...
  • Grunnvann i Nærøy kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.094), Report, 1991)
   Nærøy kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Foldereid, Kalvika-Damlia; mulig i både fjell og løsmasser, ...
  • Grunnvann i Snåsa kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.100), Report, 1991)
   Snåsa kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Snåsa sentrum; mulig i både fjell og løsmasser, Sørbygda; ...
  • Grunnvann i Stjørdal kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.099), Report, 1991)
   Stjørdal kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Vassbygda; mulig i fjell, Flornes, Moen i Forradal, ...
  • Grunnvann i Verdal kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.098), Report, 1991)
   Verdal kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Garnes; mulig i løsmasser, Ulvilla- Bjørstadhøgda; mulig i ...