Samlingen inneholder NGU-rapporter fra 1920 og frem dags dato.

Recent Submissions

  • Berggrunnskartlegging i Kongsberg-Modum-Hønefoss-området 

    Bingen, Bernhard; Svendby, Anne Kathrine (NGU-rapport;2019.001, Report, 2019)
    Rapporten summerer opp mål og produkter av berggrunnskatlegging prosjektet i Kongsberg-Modum-Hønefoss-området, som ble utfort på NGU mellom 2010 og 2018.