Dette delarkivet inneholder rapporter, kart, ulike serier og andre publikasjoner publisert av NGU

Collections in this community

Recent Submissions

 • Berggrunnskart over Norge.; Norge; 1:1 mill., trykt i farger. 

  Sigmond, E.M.O.; Gustavson, M.; Roberts, D. (Map, 1984)
  Med brukerveiledning, 1985
 • Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric geophysical survey in Harstad area, Troms County 

  Ofstad, Frode Ofstad; Wang, Ying; Tassis, Georgios (NGU-Rapport (2020.009), Report, 2020)
  NGU conducted an airborne geophysical survey in Harstad area in July 2019. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the recorded datasets. The geophysical survey results consist ...
 • Sedimentasjonsmiljø og historisk utvikling i forurensningsstatus i sjøområdene i Stavanger 

  Knies, Jochen; Elvenes, Sigrid; Bøe, Reidulv (NGU-Rapport (2021.003), Report, 2021)
  Norges geologiske undersøkelse (NGU) utarbeider i samarbeid med Kartverket og Havforskningsinstituttet (HI)marine grunnkart over sjøområdene i Stavanger kommune i pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen. Underfeltarbeid ...
 • Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Bjørnøya- transektet, Kvitøyrenna, indre Kongsfjorden, ytre Kongsfjorden og SK03 – MAREANO 

  Jensen, Henning K.B.; Bellec, Valérie K. (NGU-Rapport (2020.024), Report, 2020)
  På MAREANO-toktene 2019106 og 2019115 med FF G.O. Sars i 2019 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på totalt 8 prøvetakingsstasjoner, fordelt med 4 stasjoner på Bjørnøya-transektet, 1 stasjon i Kvitøyrenna, ...
 • GPR survey at Arildsløkka, Trondheim for the detection of historical reinforcement structures along the Nidelva riverbank 

  Tassis, Georgios; Solberg, Inger-Lise; Brönner, Marco; Larsen, Bjørn-Eskil (NGU-Rapport (2020.038), Report, 2020)
  The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) is investigating measures to prevent landslides at Arildsløkka, Trondheim city center. Historical evidence shows that the area was secured by timber boxes in the ...
 • Knipovich Ridge Aeromagnetic Survey 2016 : processing and interpretation 

  Dumais, Marie-Andrée; Olesen, Odleiv; Gernigon, Laurent; Brönner, Marco; Lim, Anna; Johansen, Ståle (NGU-Rapport (2020.030), Report, 2020)
  As an ultra-slow spreading ridge in an oblique system located between the Svalbard - Barents Sea and the Northeast Greenland rifted margins, the dynamics of the Knipovich Ridge opening has long been debated. Its 90-degree ...
 • Kvartærgeologisk kart Velfjord 1825-4 M 1:50 000 

  Høgaas, F.; Gislefoss, L.; Klug, M.; Olsen, L.; Riiber, K. (Map, 2020)
 • Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 80002030, M 1: 100 000 

  Olsen, H.; Jakobsen, F.; Bellec, V.; Elvenes, S.; Lepland, A.; Chand, S.; Dolan, M.; Bjarnadóttir, L. R.; Bøe, R.; Thorsnes, T.; Selboskar, O.H. (Map, 2020)
  På kartet: August 2020. Kornstørrelse M: 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
 • Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 79452830, M 1: 100 000 

  Bellec, V.; Elvenes, S.; Lepland, A.; Chand, S.; Dolan, M.; Bjarnadóttir, L. R.; Bøe, R.; Thorsnes, T.; Selboskar, O.H. (Map, 2020)
  På kartet: August 2020. Kornstørrelse M: 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
 • Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 74301800, M 1: 100 000 

  Bellec, V.; Jakobsen, F.; Elvenes, S.; Lepland, A.; Chand, S.; Dolan, M.; Bjarnadóttir, L. R.; Bøe, R.; Rise, L.; Thorsnes, T.; Selboskar, O.H. (Map, 2020)
  På kartet: August 2020. Kornstørrelse M: 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
 • Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 78450530, M 1: 100 000 

  Wiberg, D.; Elvenes, S.; Lepland, A.; Bellec, V.; Chand, S.; Dolan, M.; Bjarnadóttir, L. R.; Bøe, R.; Thorsnes, T.; Selboskar, O.H. (Map, 2020)
  På kartet: August 2020. Kornstørrelse M: 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
 • Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 80002130, M 1: 50 000 

  Jakobsen, F.; Olsen, H.; Bellec, V.; Elvenes, S.; Lepland, A.; Chand, S.; Dolan, M.; Bjarnadóttir, L. R.; Bøe, R.; Thorsnes, T.; Selboskar, O.H. (Map, 2020)
  På kartet: August 2020. Kornstørrelse M: 1:50 000, Landskap og landformer M 1:250 000, Jordart M 1:250 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:250 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:250 000
 • Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 74301400, M 1:100 000 

  Wiberg, D.; Jakobsen, F.; Elvenes,S.; Lepland, A.; Chand, S.; Dolan, M.; Bellec, V.; Bjarnadóttir, L. R.; Bøe, R.; Thorsnes, T.; Selboskar, O.H. (Map, 2020)
  På kartet: August 2020. Kornstørrelse M: 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
 • Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 74301600, M 1:100 000 

  Jakobsen, F.; Bellec, V.; Wiberg, D.; Elvenes,S.; Lepland, A.; Chand, S.; Dolan, M.; Bjarnadóttir, L. R.; Bøe, R.; Thorsnes, T.; Selboskar, O.H. (Map, 2020)
  På kartet: August 2020. Kornstørrelse M: 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
 • Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 74301200, M 1:100 000 

  Wiberg, D.; Elvenes,S.; Lepland, A.; Chand, S.; Dolan, M.; Bellec, V.; Bjarnadóttir, L. R.; Bøe, R.; Thorsnes, T.; Selboskar, O.H. (Map, 2020)
  På kartet: August 2020. Kornstørrelse M: 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
 • Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 76151300, M 1: 100 000 

  Bellec, V.; Elvenes, S.; Lepland, A.; Chand, S.; Dolan, M.; Bjarnadóttir, L. R.; Bøe, R.; Thorsnes, T.; Selboskar, O.H., (Map, 2020)
  På kartet: August 2020. Kornstørrelse M: 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
 • Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 77151000, M 1: 100 000 

  Bellec, V.; Elvenes, S.; Lepland, A.; Chand, S.; Dolan, M.; Bjarnadóttir, L. R.; Bøe, R.; Thorsnes, T.; Selboskar, O.H. (Map, 2020)
  På kartet: August 2020. Kornstørrelse M: 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
 • Berggrunn med avvikende kjemisk sammensetning: Metode for å etablere nasjonale datasett 

  Heldal, Tom; Torgersen, Espen (NGU-Rapport (2020.002), Report, 2020)
  I NiN defineres den lokale, komplekse miljøvariabelen \u00ABBerggrunn med avvikendekjemisk sammensetning\u00BB (BK) i fem trinn: Normal, Ultramafisk, Jernrikt (kis),kobber-rikt (kis) og lava. I denne rapporten går vi ...
 • Miljøvariabel Kalkinnhold i Berggrunn: metode for å etablere nasjonale datasett 

  Heldal, Tom; Torgersen, Espen (NGU-Rapport (2020.003), Report, 2020)
  Kalkinnhold i berggrunn er en viktig miljøvariabel som det er sterkt ønske om å utvikle som eget karttema i Det Økologiske Grunnkartet. Det er ingen tvil om at berggrunnens sammensetning har betydning for det biologiske ...
 • Byggeråstoffer i Buskerud -en oversikt 

  Heldal, T.; Erichsen, E.; Margreth, A. (NGU-Rapport (2020.036), Report, 2020)
  Rapporten oppsummerer arbeid og resultater av geologiske undersøkelser knyttet til byggeråstoffer (sand, grus, pukk og naturstein) i Buskerud gjennom samarbeid mellom NGU og Regiongeologen for Buskerud, Telemark og Vestfold ...

View more