Dette delarkivet inneholder rapporter, kart, ulike serier og andre publikasjoner publisert av NGU

Collections in this community

Recent Submissions

  • Berggrunnskartlegging i Kongsberg-Modum-Hønefoss-området 

    Bingen, Bernhard; Svendby, Anne Kathrine (NGU-rapport;2019.001, Report, 2019)
    Rapporten summerer opp mål og produkter av berggrunnskatlegging prosjektet i Kongsberg-Modum-Hønefoss-området, som ble utfort på NGU mellom 2010 og 2018.
  • Kvartærgeologisk kart. BØ 1613-1. 1:50.000 

    Riber, Knut (Kvartærgeologisk kart;, Map, 2019-03)
    Referanse: Riiber, K. 2019: BØ 1613-1, Kvartærgeologisk kart M 1:50 000. Basert på Jordartskart fra Jansen, I. J. 1979/1980. Norges geologiske undersøkelse