Recent Submissions

 • Årsmelding 2020 - SMART 

  Løvø, Gudmund; Dahl, Rolv M. (Report, 2021)
  NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Det siste året har vi utarbeidet en ny strategi, som går fram til 2030. Det gjennomgående begrepet i denne er «smart»; SMART datafangst, SMART bearbeiding, SMARTE ...
 • Årsmelding 2021 - I detalj 

  Løvø, Gudmund (Report, 2022)
  En detalj er en del av et hele. I årsmeldingen «I detalj», forteller vi om små og store enkeltheter ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i 2021.
 • Årsmelding 2018 - Brikker 

  Unknown author (Report, 2019)
  Små og store brikker i et enormt puslespill bidrar til det geologiske Norge vi kjenner. Vår geologiske kunnskap - skaffet til veie i tett samarbeid med mange andre aktører i samfunnet - skal sikre kloke og helhetlige ...
 • Årsmelding 2019 - Draumen 

  Jacobsen, Frank Werner; Gunleiksrud, Ida Marie; Bredal, Marie; Acosta-Gongora, Pedro; Christoffersen, Marianne; Hibelot, Thomas; Wang, Ying; Paulsen, Hanne-Kristin; Hagen-Peter, Graham; Dahl, Rolf M. (Report, 2020)
  Vi har utfordra ni av våre yngre forskarar, ein frå kvart av våre geofaglege lag, og spurd dei om å skrive ein fri og personleg tekst om yrkesvalet, karrieren deira, og geologien sin plass i samfunnet framover mot 2050.