Recent Submissions

 • Veileder kartprodukter 

  Unknown author (Others, 2021)
  En beskrivelse av karttjenester tilgjengelig på www.ngu.no. Under menypunktet Kart på nett kan du utforske kartene og for eksempel lagre kartutsnitt i bildeformat (jpg, png osv.). Nedlasting av datasett til bruk i GIS ...
 • Geologisk mangfold i norsk naturforvaltning 

  Unknown author (Others, 2015)
 • Stein på stein - om geologi, geologer og NGU 

  Løvø, Gudmund; Rasmussen, Mads Chalmer (Others, 2018)
 • Nyttige mineraler og grunnstoffer 

  Unknown author (Design product, 2019)
 • Norske bergarter 

  Unknown author (Design product, 2019)
  En bergart består av et eller flere ulike mineraler. Fargen, størrelsen og formen på mineralkornene bestemmer bergartens utseende. Ut fra sin opprinnelse deles bergartene inn i tre hovedtyper: sedimentære, metamorfe og ...