• Neotectonic map of Norway and adjacent areas scale 1:3 000 000 

      Keiding, M.; Dehls, J.; Olesen, O. (Map, 2018)
      Neotektonikk er studiet av bevegelser og deformasjon av jordskorpen, som er nåværende eller nyere i geologisk tid. Kartet viser jordskjelv, fokalmekanismer, spenningsmålinger, postglasiale forkastninger, landhevning, ...