• Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 73003600 M 1:100 000 

      Olsen, H.; Dolan, M.; Selboskar, O.H.; Thorsnes, T.; Rise, L.; Bøe, R.; Bjarnadóttir, L.R.; Plassen L.; Lepland, A.; Elvenes, S.; Bellec, V. (Map, 2017)
      På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000