Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBarth, Tom F. W.
dc.coverage.spatial19354 Vargsund
dc.coverage.spatial18362 Sørøysundet
dc.coverage.spatial19363 Hammerfest
dc.coverage.spatial18351 Seiland
dc.coverage.spatialALTA
dc.coverage.spatialHAMMERFEST
dc.date.accessioned2020-08-26T12:42:56Z
dc.date.available2020-08-26T12:42:56Z
dc.date.issued1953
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2674618
dc.description.abstractDe geologiske undersøkelser av Seiland ble påbegynt for å klarlegge om de delvis meget mektige grovkornete ganger av albit og nefelin, med mindre mengder av biotitt og magnetitt, kunne utnyttes økonomisk som råstoff i glass- og porselensfabrikasjon. En rapport om dette er levert til NGU og problemet er ikke berørt i denne avhandling som kun beskriver den eiendommelige lagdelte gabbrobergart som opptrer over store deler av Seiland. Liknende bergarter er beskrevet fra noen få andre steder på jorden, f.eks. Syd-Afrika og Grønland; men noen tilfredsstillende forklaring på hvordan slike bergarter er blitt til har vitenskapen ennå ikke kunnet gi. Et annet interessant fenomen som kan studeres ved bergartene på Seiland er de tallrike gjennomsettende ganger som i meget stort antall finnes så godt som over hele området. Det er to gangtyper. 1) De mørke basiske ganger; et stort antall bergartstyper er representert blant disse ganger. 2) De lyse,grovkornete pegmatittiske ganger; også blant disse ganger finnes en hel del forskjellige petrografiske typer. Disse ganger er geologisk sett så merkverdige at det for øyeblikket ikke er mulig å gi noen tilfredsstillende forklaring på hvordan de er oppstått.
dc.language.isoeng
dc.relation.ispartofseriesNGU (184)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectANORTOSITT
dc.subjectSTØRKNINGSBERGART
dc.subjectPETROGRAFI
dc.subjectOMDANNET BERGART
dc.subjectGABBRO
dc.titleThe layered gabbro series at Seiland, Northern Norway.
dc.typeJournal article
dc.description.localcode35389
dc.source.pagenumber191-200


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Artikler [1063]
    Artikler fra seriene NGU, NGU Bulletin og NGU Skrifter

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal