Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVokes, F.M.
dc.coverage.spatial18341 Alta
dc.date.accessioned2020-08-26T12:44:46Z
dc.date.available2020-08-26T12:44:46Z
dc.date.issued1955
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2674631
dc.description.abstractRaipas gruve i Alta kommune er en gammel gruve som tilhørte det engelske gruveselskapet Alten Copper-works Ltd. i det 19de århundre. Den produserte 12500 tonn kobbermalm \u00C8 6,3% Cu i en 30 års periode, men har ikke blitt drevet siden. Forekomsten er i undre del av Raipasformasjonen som i området omkring bunnen av Altafjorden danner et tektonisk vindu under de flattliggende kaledonske skifre. Formasjonen består av grønnstein, skifer og dolomitt som er tydelig foldet, og står på skrå, til dels loddrett, med noe vekslende strøk. I selve gruven består bergartene av to dolomittlag, ca 20-25 m tykke, med et mellomliggende leirsteinslag, 10-14 m tykt. Strøket er ca. N20 grader V med et fall mellom 40 og 85 grader vestover. Malmsonene står i forbindelse med de to dolomittlag, men har vært tydeligere, mere gjennomgående og viktigere i den nedre dolomitten. Her har det vært to hovedsoner som bestod av tavleformete, nesten loddrette breksjesoner med tykkelser mellom en og fem meter. Retningen av dem var nesten rettvinklet på strøket av bergarten. Det finnes ingen malmrester i gruven, men prøver fra den tidligere driften viser at ertsmineralene, kobberkis og broket kobber forekom innimellom de breksjierte stykker av dolomitt.
dc.language.isoeng
dc.relation.ispartofseriesNGU (191)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUVE
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectPETROGRAFI
dc.subjectOMDANNET BERGART
dc.subjectSEDIMENTÆR BERGART
dc.subjectGRØNNSTEIN
dc.titleObservations at Raipas miner, Alta, Finnmark. Iakttagelser ved Raipas gruve i Alta.
dc.typeJournal article
dc.description.localcode35561
dc.source.pagenumber103-114


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Artikler [1064]
    Artikler fra seriene NGU, NGU Bulletin og NGU Skrifter

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal