Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOosterom, M.G.
dc.coverage.spatial18351 Seiland
dc.date.accessioned2020-08-26T12:46:01Z
dc.date.available2020-08-26T12:46:01Z
dc.date.issued1956
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2674646
dc.description.abstractNyere undersøkelser ved Lille Kufjord på Seiland har vist at vi her har et bergartskompleks av lagdelt (båndet) gabbro med innleirete lag av ultrabasiske bergarter (olovinstein) i den midtre og øvre del av komplekset. Båndingen i komplekset går parallelt (konkordant) med strøket i de tilgrensende bergarter. Disse er granatgneiser og omvandlete gabbroide bergarter (granulitter). Mikroskopiske undersøkelser har vist at den båndete gabbrobergart er hypersthen-førende olivingabbro. Lagdelte basiske eruptivbergarter ab liknende type som de vi har på Seiland har mange steder i verden ellers vist seg å inneholde malmforekomster av stor økonomisk verdi. Av den grunn ble undersøkelsene av Seiland-bergartene tatt opp på NGU's program. Den båndete olivingabbro og olivinsteinene inneholder mange steder korn av sulfidiske ertsmineraler. Noen lag er forholdsvis rike på sulfider og inneholder opp til 5% av magnetkis, pentlanditt, kobberkis og sinkblende. Innholdet av metaller i fremstilte konsentrater av ertsmineralene er 4-6% kobber, 3-4% nikkel og 0,2-0,4% kobolt. Platina kunne ikke påvises i konsentratene.
dc.language.isoeng
dc.relation.ispartofseriesNGU (195)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPETROGRAFI
dc.subjectSTØRKNINGSBERGART
dc.subjectOMDANNET BERGART
dc.subjectULTRAMAFISK BERGART
dc.subjectGABBRO
dc.subjectOLIVIN
dc.titleSome notes on the Lille Kufjord layered gabbro, Seiland, Finnmark, Northern Norway. Om den lagdelte gabbro-bergart i Lille Kufjord, Seiland, Vest-Finnmark.
dc.typeJournal article
dc.description.localcode35574
dc.source.pagenumber73-88


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Artikler [1063]
    Artikler fra seriene NGU, NGU Bulletin og NGU Skrifter

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal