Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFeyling-Hanssen, Rolf W.
dc.contributor.authorWillhelmsen, John W.
dc.contributor.authorSæbø, Per Chr.
dc.coverage.spatial19133 Fredrikstad
dc.date.accessioned2020-08-26T12:47:48Z
dc.date.available2020-08-26T12:47:48Z
dc.date.issued1957
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2674667
dc.description.abstractEn leirprøve fra Tangen teglverk nær Fredrikstad, samlet av E. Kvernstrøm og innsendt til Norges geologiske undersøkelse av H. A. Sand, ble underkastet røntgenundersøkelse (Per Chr. Sæbø), kornstørresesfordeling og differensialtermisk analyse (John W. Willhelmsen) samt mikropaleontologisk analyse (Rolf W. Feyling-Hanssen). Den viste seg å være en meget finkornig gruntvannsleire, 68 % av materialet hadde partikkelstørrelser mindre enn 0.002 mm. 40-50 % av mineralinnholdet besto av uomvandlet glimmer (muskovitt), dessuten fantes 10-20 % jernrik kloritt og 5-10 % kvarts, små mengder sulfider, karbonater og organisk kullstoff var også til stede. Leirprøven viste et vakkert avtrykk av en slangestjerne, Ophiura.
dc.language.isoeng
dc.relation.ispartofseriesNGU (200)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFOSSIL
dc.subjectLEIRE
dc.subjectRØNTGENANALYSE
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectPALEONTOLOGI
dc.subjectMINERALOGI
dc.titleA clay sample from Tangen brickwork.
dc.typeJournal article
dc.description.localcode34999
dc.source.pagenumber42-46


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Artikler [1063]
    Artikler fra seriene NGU, NGU Bulletin og NGU Skrifter

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal