Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStrand, Trygve
dc.coverage.spatial20254 Skardmodalen
dc.coverage.spatial20263 Krutvatnet
dc.coverage.spatial20253 Ranseren
dc.coverage.spatial19262 Hattfjelldal
dc.date.accessioned2020-08-26T12:48:09Z
dc.date.available2020-08-26T12:48:09Z
dc.date.issued1958
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2674673
dc.description.abstractI somrene 1951-54 gjorde forfatteren geologisk kartleggingsarbeidet i den sydøstlige del av Helgeland sammen med en rekke unge assistenter. Det kartlagte området er en omkring 25 km bred stripe langs svenskegrensen, mellom 65gr.10 og 65gr.40 N. En foreløpig beretning om resultatene av arbeidet er tidligere blitt publisert (Strand 1955). Bergartene i det kartlagte området er overveiende sedimenter på et lavt trinn i omvandling. Den eldste del av sedimentkomplekset er Rørvik-avdelingen (kaldt Fyllitt-grønnskifer-serien i forfatterens avhandling av 1955). De grønnskifrer som blir beskrevet i nærværende arebeide finnes som innleiringer blant sedimentene i denne avdeling. Rørvik-avdelingen er høyst sannsynlig samtidig med Størengruppen i Trondheimsfeltet og av gammel-ordovicisk alder. Fire grønnskifrer er blitt analysert på NGU's kjemiske laboratorium av sivilingeniør Brynjolf Bruun. Analysene med omregning til atomprosent, norm og Nigglii-tall og med beregnete mineralsammensetninger (moder) for bergartene finnes i tabell 1. Grønnskifrene nr. 1-3 står meget nær basalter i sammensetning, men stemmer ikke helt overens med analyser av omvandlete basaltbergarter fra Støren-gruppen i Tronheimsfeltet, som det er nærliggende å sammenlikne med.
dc.language.isoeng
dc.relation.ispartofseriesNGU (203)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectMINERAL
dc.subjectPETROGRAFI
dc.subjectGRØNNSTEIN
dc.subjectFACIES
dc.titleGreenschists from the south-eastern part of Helgeland, Norway, their chemical composition, mineral facies and geological setting.
dc.typeJournal article
dc.description.localcode35026
dc.source.pagenumber112-129


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Artikler [1064]
    Artikler fra seriene NGU, NGU Bulletin og NGU Skrifter

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal