Show simple item record

dc.contributor.authorDietrichson, Brynjulf
dc.coverage.spatialINNLANDET
dc.coverage.spatial15161 Gyrinosvatnet
dc.coverage.spatial11162 Sæbø
dc.coverage.spatial12154 Bruvik
dc.coverage.spatialVESTLAND
dc.coverage.spatialVOSS
dc.coverage.spatialNORD-FRON
dc.coverage.spatialGAUSDAL
dc.coverage.spatial13161 Gudvangen
dc.date.accessioned2020-08-26T12:48:25Z
dc.date.available2020-08-26T12:48:25Z
dc.date.issued1958
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2674677
dc.description.abstractVariasjonsdiagrammer av Jotuneruptivdekkenes bergartsserierbekrefter deres primært magmatiske lagdeling, fremkommet ved mere ogmindre komplett, gravitativ differentiasjon. De her publisertediagrammer med tekst er ment som et skritt videre på vei mot løsningenav set norske høyfjellsproblem etter de linjer som indikeres iforfatterens refererte publikasjoner (1953, -55-57), samt i utryktforedrag på det nordiske geologiske vintermøte i Oslo 1956. Detgjennom mannsaldre uløste problem besto især i den \"omvendte\" lagningav eruptivmassene, særlig tydelig i Jotunheimen, men erkjent langs heleden Kaledonske fjellkjede i Norge fra Stavanger til Vestfinnmarken, vedforgneisede, mylonitiserte bunnlag, som tydelig hadde beveget seg fraNW mot SE utover i forlandet på underlag av kambro-siluriskesedimenter; og høyereliggende eruptivpakker av samme serie av mednormalkorning eugranitisk tekstur. Sitater fra vårt århundredesledende geologer (s. 1) fremhever den vidtrekkende betydning løsningenav det norske høyfjellsproblem kan få for forståelse avfjellkjededannelse i sin alminnelighet med tilhørende eruptiv ogvulkansk virksomhet. Disse uttalelser oppfattes som en utfordring tilgeologisk forkning i Norge, hvor naturforholdene vel ligger bedre tilrette enn i noe annet noenlunde lett tilgjengelig land.
dc.language.isoeng
dc.relation.ispartofseriesNGU (203)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectGABBRO
dc.subjectGRANITT
dc.subjectKALEDONSKE FJELLKJEDE
dc.subjectPETROGRAFI
dc.subjectSTØRKNINGSBERGART
dc.titleVariation diagrams supporting the stratiform, magmatic origin of the Jotun Eruptive Nappes.
dc.typeJournal article
dc.description.localcode35014
dc.source.pagenumber5-34


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Artikler [1064]
    Artikler fra seriene NGU, NGU Bulletin og NGU Skrifter

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal