Show simple item record

dc.contributor.authorReitan, Paul H.
dc.coverage.spatial19362 Revsbotn
dc.date.accessioned2020-08-26T12:48:32Z
dc.date.available2020-08-26T12:48:32Z
dc.date.issued1958
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2674680
dc.description.abstractI forbindelse med NGU's generelle geologiske kartlegging av det nordligste Raipas-\"vinduet\", har forfatteren laget et strukturelt kart over det mineraliserte området på Ulveryggen ved Repparfjord, 70 gr. 26N og 13 gr.32Ø for Oslo, på kartblad Repparfjord V3. Trass i at undersøkelsen av hele \"vinduet\" ennu ikke er ferdig, er kartet nu publisert for å utfylle Vokes' (1957) avhandling som gjaldt, blant annet, mineralisering i Ulveryggen-forekomsten. Det mineraliserte området ligger like ved en hovedforkastning mellom den arkoiske sandstein på Ulveryggen og grønnsteinen mot syd-øst. Området er også tydelig mere strukturelt forstyrret enn sandsteinen ellers, med en liten antiklinal langs syd-østsiden av forekomsten og en forkastning langs nord-vestsiden, som sees på kartet mellom A og Å. I området fins også mange soner med tydelig skjærbevegelser. På grunn av mangel på ledehorisonter ble ikke størrelsen på forkastningene avgjort. Sommeren 1957 iakttok forfatteren svovelkis i borkjernene fra Ulveryggen, som Invex Corporation, Toronto, Canada, var så vennlig å stille til NGU's disposisjon.
dc.language.isoeng
dc.relation.ispartofseriesNGU (203)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectGRØNNSTEIN
dc.subjectMINERALISERING
dc.subjectFORKASTNING
dc.subjectSANDSTEIN
dc.titleThe structure in the area of mineralization on Ulveryggen, Repparfjord, Finnmark.
dc.typeJournal article
dc.description.localcode35021
dc.source.pagenumber76-79


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Artikler [1064]
    Artikler fra seriene NGU, NGU Bulletin og NGU Skrifter

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal