Show simple item record

dc.contributor.authorVokes, F.M.
dc.date.accessioned2020-08-26T12:52:01Z
dc.date.available2020-08-26T12:52:01Z
dc.date.issued1961
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2674740
dc.description.abstractForfatteren diskuterer en tidligere avhandling av Bjørlykke som behandler spørsmålet om supergene anrikninger i norske kisforekomster. Bjørlykkes forslag er at anrikninger av kobber, utelukkende som kobberkis (kalkopyrit), i de øverste deler av visse norske kisforekomster i Kaledonidene, kan skyldes supergene prosesser. Forfatteren peker på at kalkopyrit er høyst usedvanlig som et supergent mineral og at, i de tilfelle hvor det er kjent, forekommer det utelukkende i små mengder og ledsaget av større mengder av typisk supergene kobber sulfider, som f.eks., chalcosit og covellin. Disse mineraler er ikke beskrevet fra norske kisforekomster og, så vidt man vet, er de ikke til stede. Dette må bety enten at de supergent anrikete soner på norske kisforekomster er blitt vekkerodert under istiden og at de rikere partier i de øvre delene skyldes andre prosesser, eller at supergen anrikninger i norske kisforekomster foregår på en meget usedvanlig måte, kanskje p.g.a. klimatiske og kjemisk-mineralogiske faktorer. Videre detaljerte mineralogisk-geokjemiske studier er nødvendige før man kommer med bestemte konklusjoner angående dette problem.
dc.language.isoeng
dc.relation.ispartofseriesNGU (213)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKALEDONSKE FJELLKJEDE
dc.subjectOMVANDLING
dc.subjectSULFID
dc.subjectKOBBER
dc.subjectFORVITRINGSMATERIALE
dc.titleSupergene alteration of Norwegian Sulphide deposits - a query.
dc.typeJournal article
dc.description.localcode35992
dc.source.pagenumber197-201


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Artikler [1064]
    Artikler fra seriene NGU, NGU Bulletin og NGU Skrifter

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal