Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVokes, Frank M.
dc.date.accessioned2020-08-26T12:54:18Z
dc.date.available2020-08-26T12:54:18Z
dc.date.issued1963
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2674767
dc.description.abstractAvhandlingen er delt opp i tre deler. Den første del (part 1) gir en detaljert beskrivelse av Bleikvassli malmens mineralogi og petrografi, og malmens geologiske historie forsøkes tolket ved hjelp av dens mineralstrukturer og teksturer. Malmkroppen er et typisk eksempel på den såkalte \"konkordante\" klasse av kisforekomster. Den ligger parallelt med skifrigheten i meget glimmer og kvartsrike skifre og i glimmer-kvarts-feltspat gneisser som begge tilhører den nordlandske fasies i den kaledonske fjellkjeden. Malmen viser to hovedtyper. Den første og viktigste består av svovelkis (hovedbestanddel), sinkblende, blyglans og kopperkis, mens den andre typen inneholder magnetkis (hovedbestanddel), sinkblende, blyglans og kopperkis, med lite eller ingen svovelkis. Dessuten forekommer en hel rekke sulfider, sulfosalter og oksyder i meget små mengder, som oftest bare som \"spor\". Disse omfatter arsenkis, molybdenglans, cubanitt, valleriitt, gudmunditt, fahlerts, boulangeritt, stannitt (tinnkis), bournonitt, magnetitt og cassiteritt (tinnsten). I de fleste norske kisforekomster er en del av disse meget sjeldne, eller mangler helt. Det gjelder særlig stannitt og cassitteritt. Malmen har gjennomgått regional metamorfose under den kaledonske orogenesen for ca. 400 millioner år siden.
dc.language.isoeng
dc.relation.ispartofseriesNGU (222)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGABBRO
dc.subjectPETROGRAFI
dc.subjectOMDANNET BERGART
dc.subjectTRONDHJEMITT
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectSTØRKNINGSBERGART
dc.titleGeological studies of the Caledonian pyritic zinc-lead orebody at Bleikvassli, Nordland, Norway.
dc.typeJournal article
dc.description.localcode36314
dc.source.pagenumber1-126


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Artikler [1064]
    Artikler fra seriene NGU, NGU Bulletin og NGU Skrifter

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal