• Grunnvann i Masfjorden kommune 

   Henriksen, Helge; Aa, Asbjørn Rune (NGU-Rapport (92.128), Report, 1992)
   Masfjorden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Solheim, Risnes, Nordkvingo, Andvik, Skjelsundet og Reknes er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter, ...
  • Grunnvann i Modalen kommune 

   Henriksen, Helge; Aa, Asbjørn Rune (NGU-Rapport (92.133), Report, 1992)
   Modalen kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene på Øvre Helland og Hugnadstad er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter, samt korte feltbefaringer. Områdene er ...
  • Skredfarekartlegging i Lærdal i samband med den nye stamveien Oslo-Bergen 

   Blikra, Lars Harald; Aa, Asbjørn Rune (NGU-Rapport (96.055), Report, 1996)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF)har etter oppdrag fra Staterns Vegvesen i Sogn og Fjordane utført skredkart-legging og skredfarevurderinger i Lærdal frå Lærdalsøyri til ...