• Beskrivelse til kvartærgeologisk kart Brandval 2015-1, M 1:50 000 

   Høgaas, Fredrik; Hansen, Louise; Larsen, Bjørn Eskil; Olsen, Lars; Tassis, Georgios (NGU-Rapport (2020.006), Report, 2020)
   NGU har i perioden 2016-2019 utført kvartærgeologisk kartlegging av kartblad Brandval (2015 I). Marin grense (MG) i regionen er høy (omtrent 205 moh) og hovedfokuset med kartleggingen har derfor vært å undersøke om det ...
  • ERT-undersøkelser ved Brandval, Kongsvinger kommune, Innlandet 

   Larsen, Bjørn Eskil; Hansen, Louise; Høgaas, Fredrik (NGU-Rapport (2020.007), Report, 2020)
   Som en del av kvartærgeologisk kartlegging har det blitt utført bakkegeofysiske målinger ved innsjøen Nugguren ved Brandval. Målet var å få bedre forståelse av de geologiske forholdene i grunnen ved å kartlegge de elektriske ...
  • ERT-undersøkelser ved Skjenald, Orkland kommune, Trøndelag 

   Larsen, Bjørn Eskil (NGU-Rapport (2020.018), Report, 2020)
   Som en del av kvartærgeologisk kartlegging i Orkdalen har det blitt utført bakkegeofysikk ved Skjenald, vest for Orkanger. Målet med disse undersøkelsene var å få bedre kontroll på de geologiske forholdene i dypet ved å ...
  • Forundersøkelser E6 trasé Åsen - Ulsberg - Coop3 for Nye Veier 

   Larsen, Bjørn Eskil; Knezevic, Janja; Pettersen, Eirik; Redfield, Tim; Seither, Anna; Schönenberger, Jasmin; Venvik, Guri; Svendby, Anne Kathrine; Slagstad, Trond; Raaness, Agnes; Rueslåtten, Håkon; Olesen, Odleiv; Baranwal, Vikas; Dagestad, Atle; Erichsen, Eyolf; Keiding, Marie (NGU-Rapport (2019.025), Report, 2019)
   Nye Veier har gått inn som deltager i Coop3 prosjektet (Crustal Onshore-Offshore Project 3) som er et kartleggings- og forskningsprosjekt for Møre-Trøndelag-området. Prosjektet finansieres av 12 oljeselskap, Oljedirektoratet, ...
  • Geofysiske bakkemålinger og boringer på Fensfeltet, Nome kommune, Vestfold og Telemark fylke. Løsmassemektighet og bergkvalitet. 

   Larsen, Bjørn Eskil; Rønning, Jan Steinar; Ofstad, Frode; Tønnesen, Jan Fr.; Dahlgren, Sven; Viken, Geir (NGU-Rapport (2020.014), Report, 2020)
   For å vurdere grunnforholdene forut for boring av to 1000 m dype kjerneborehull på Fen, har NGU i perioden 2015 - 2018 utført seismikk- og resistivitetsmålinger innenfor Fensfeltet. Som et ledd i den detaljerte ...
  • Grunnvann og grusressurser på Fremo - bidrag til konsekvensutredning 

   Larsen, Bjørn Eskil; Libach, Lars Rolstad; Dagestad, Atle (NGU-Rapport (2016.027), Report, 2016)
   På oppdrag fra Melhus kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomgått eksisterende geologiske undersøkelser og sammenstilt geofysiske data fra Fremo-området. Melhus kommune har hatt behov for et bedre og ...
  • Mapping of fracture zones using resistivity method between islands at Arsvågen, Bokn municipality, Rogaland - ROGFAST project 

   Dalsegg, Einar; Tassis, Georgios; Rønning, Jan Steinar; Larsen, Bjørn Eskil (NGU-Rapport (2014.049), Report, 2015)
   This survey was carried out in cooperation with the Norwegian Public Roads Administration (Statens vegvesen) to aid and supplement the construction of a major tunnel in Arsvågen, Rogaland. Essentially, this work follows ...
  • Sammenstilling av resistivitet, seismiske hastigheter og naturlig gammastråling i norske bergarter. Oppdatering av NGU Rapport 2011.042 

   Elvebakk, Harald; Larsen, Bjørn Eskil (NGU-Rapport (2021.015), Report, 2021)
   I samarbeidsprosjektet "Forbedrede Forundersøkelser for Utbygging Tunneler (ForForUT)", mellom NGU og Vegdirektoratet, har en av oppgavene vært å sammenstille verdier for resistivitet, seismiske hastigheter og naturligga ...