• Wolframmineraliseringer i Bodø-Glomfjord-regionen 

      Stendahl, H.; Larsen, R.; Korneliussen, A.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (92.231), Report, 1993)
      Bodø-Glomfjord-regionen inneholder et betydelig antall wolfram-(scheelitt) mineraliseringer. Scheelitt opptrer disseminert i karbonatholdige glimmerskifre i turmalinitter, på kvartsganger, pegmatitter og i skarnmineraliseringer. ...