• Masterekskursjon 2012, kvartærgeologi - Trøndelag og Nordland 

      Østergaard, Celine Djuve; Olsen, Lars; Øygard, Linda Bergheim; Natterøy, Therese (NGU-Rapport (2012.064), Report, 2012)
      Rapporten er skrevet av deltakerne på ekskursjonen (masterstudenter fra UiB), med innspill fra faglig ansvarlig og leder (Lars Olsen, NGU\/UiB). Tematisk omhandler rapporten \u00E9n del med innledning og litteraturliste ...