• Innhold av miljøgifter i ballastpukk 

   Haugland, Toril; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2007.011), Report, 2007)
   Denne rapporten gjennomgår kjemiske data fra tidligere undersøkelser av miljøgifter i ballastmasser. Tilgjengelige data er sammenstilt og kommentert for å gi en oversikt over det man i dag vet om det generelle nivået av ...
  • XRD bestemmelse av fiber i Åheim dunitt 

   Gautneb, Håvard (NGU-Rapport (2002.026), Report, 2002)
   I en tilsendt prøve av borkaks, med mye fiber fra Gusdalsbruddet ble det ved bruk av røntgendiffraksjon (XRD) påvist opptreden av amfibolen antofyllitt. Dette er en Ca-fattig, Mg- og Fe-rik rombisk amfibol. For å teste XRD ...