• Befaring av skjæringer for ny E6 ved Klett, Trondheim 

   Solberg, Inger-Lise; Hansen, Louise (NGU-Rapport (2017.001), Report, 2017)
   I forbindelse med vegbygging langs E6 sør for Trondheim er det noen steder laget 4-7 m dype skjæringer i løsmassene. Rapporten dokumenterer informasjon samlet inn under befaringer som ble gjort av NGU i leirskjæringene ved ...
  • Oppfølgende miljøtekniske undersøkelser ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune, Troms 

   Misund, Arve; Jensen, Henning (NGU-Rapport (98.159), Report, 1998)
   (...) På grunnlag av de gjennomførte undersøkelsene er det ikke noen akutt fare for forurensning av Skoddebergvatnet. Det er fremdeles betydelige mengder hydrokarboner i sedimentene langs Bekk-2, men undersøkelsene i 1995, ...