• Forurensingsstatus i havbunnssedimenter i kommunene Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora 

   Lepland, Aivo; Lepland, Aave; Ottesen, Dag (NGU-Rapport (2018.004), Report, 2018)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) utarbeider marine grunnkart i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, kommunene Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora og flere næringsaktører. Som en del av prosjektet skal miljøtilstanden ...
  • Forurensningsstatus i havbunnssedimenter i Ofotfjorden, Tysfjorden og Tjeldsundet 

   Elvenes, Sigrid; Rasmussen, Tone; Knies, Jochen (NGU-Rapport (2017.047), Report, 2018)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del ...
  • Miljøstatus i Borgenfjorden 

   Longva, Oddvar; Rise, Leif; McClimans, Thomas; Lepland, Aivo; Mork, Jarle (NGU-Rapport (2013.054), Report, 2013)
   Det er gjennomført en analyse av miljøstatus i Borgenfjorden for å møte Vanndirektivets krav. Som støtte for analysen ble det gjennomført dybdekartlegging av 11,4 km2 av fjordens arealer, og kartlegging av sedimentforhold ...
  • Organic soil geochemistry in Nord-Trøndelag and Fosen 

   Finne, Tor Erik; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2014.057), Report, 2015)
   During field work in the summer and fall of 2013, organic soil samples were collected in a grid of 6 x 6 km in Nord-Trøndelag and Sør-Trøndelag\u2019s municipalities of Trondheim and Malvik as well as on the Fosen peninsula. ...
  • Organic soil geochemistry in southern Trøndelag, QC - report 

   Flem, Belinda; Acosta-Gongora, Pedro; Andersson, Malin; Minde, Åse; Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (2021.006), Report, 2021)
   This survey constitutes a continuation of corresponding surveys undertaken in Finnmark, Troms and Nordland Counties, as well as in North Trøndelag and on Fosen. During the main field work in 2018, and the complementary ...
  • Overvåkingsplan for undergrunnen ved Bryggen i Bergen 

   de Beer, Hans; Matthiesen, Henning (NGU-Rapport (2010.040), Report, 2011)
   De organiske kulturlagene ved Bryggen i Bergen er stedvis utsatt for betydelig nedbryting som følge av senket grunnvannstand og økt oksygeninnhold i grunnen. Dette har igjen ført til unormalt store setninger i undergrunnen ...
  • Sedimentasjonsmiljø og historisk utvikling i forurensningsstatus i sjøområdene i Ofot-regionen 

   Knies, Jochen; Elvenes, Sigrid (NGU-Rapport (2018.007), Report, 2018)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del ...
  • Utvinning av grunnvann for produksjon av naturlig mineralvann - Eresfjord i Nesset kommune 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (2000.013), Report, 2000)
   Høsten 1997 ble det igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom Arcus Produkter AS , Nesset kommune, Romsdal næringsmideltilsyn og NGU. Målet for prosjektet var å klarlegge hvorvidt grunnvann fra Syltebøen i Eresfjord var egnet ...