• Geofysisk logging av 4 borehull i Ramså-feltet, Andøya, Nordland 

      Brønner, Marco; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan S.; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (2016.023), Report, 2016)
      På nordøstlige Andøya på en ca. 6 km bred strandflate mellom Ramså og Skarstein ligger sedimenter av mesozoisk alder som de eneste bergarter av denne alder i Norge. Feltet er ca 8.4 km langt og består av bergarter fra nedre ...