• Borehullbasert energilager ved Akershus Universitetssykehus - geologiske forundersøkelser 2002-03. 

   Midttømme, Kirsti; Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2003.036), Report, 2003)
   NGU har på oppdrag for Sykehusprosjektene i Akershus vurdert muligheten for lokalisering av et større borehullbasert energilager ved det nye Ahus på Lørenskog. En N-S-orientert knusningssone fylt med leire går gjennom ...
  • Borehullbasert energilager ved nye Ahus. Forundersøkelser ved Hovelsrud gård. 

   Midttømme, Kirsti; Koziel, Janusz (NGU-Rapport (2004.040), Report, 2004)
   Helse Øst RHF vurderer å flytte energilageret knyttet til det planlagte varmepumpeanlegget ved Hovelsrud gård. NGU har på oppdrag fra Helse Øst RHF organisert og gjennomført grunnundersøkelser av det aktuelle området. Det ...
  • Borehullsinspeksjon av RV 4 Roa - Jaren, Gran og Lunner kommune, Oppland 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2001.063), Report, 2001)
   Det er gjort borehullsinspeksjon med optisk televiewer i 7 borehill langs planlagt tunneltrase for ny RV 4 mellom Roa og Jaren. I tillegg er det logget temperatur, elektrisk ledningsevne og naturlig gammastråling.\rResultatene ...
  • Borehullsinspeksjon med optisk televiewer, Ringveg Vest under Nordås-strømmen, Bergen 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2002.060), Report, 2002)
   Statens vegvesen Hordaland planlegger en undersjøisk tunnel under Nordås-strømmen i Bergen i forbindelse med bygging av Ringveg Vest. Som en del av forundersøkelsene til tunnelen, har NGU gjort borehullsinspeksjon med ...
  • Borehullslogging Åknes, Stranda kommune, 2017-2018 

   Elvebakk, Harald; Pless, Gustav (NGU-Rapport (2018.026), Report, 2018)
   NGU har som oppdrag fra NVE prosessert loggedata fra fire borehull i det skredutsatte fjellområdet ved Åknes i Stranda kommune. Boring og logging er utført sommer\/høst 2017 og 2018.Bakgrunnen for boringene er at NVE skal ...
  • Borehullslogging i forbindelse med ny jernbanetunnel Sandvika - Lysaker, Bærum kommune 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2006.007), Report, 2006)
   Forkortet:\rDet er gjort borehullslogging i fem kombinasjonsbrønner og tre diamantborehull i forbindelse med forundersøkelser for planlagt jernbanetunnel mellom Sandvika og Lysaker, Hensikten var å på vise sprekker, ...
  • Borehullslogging i forbindelse med ny jernbanetunnel Sandvika - Lysaker, Bærum kommune 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2007.046), Report, 2007)
   2005: Det er gjort borehullslogging i fem kombinasjonsbrønner og tre diamantborehull i forbindelse med forundersøkelser for planlagt jernbanetunnel mellom Sandvika og Lysaker. Hensikten var å påvise sprekker, vannførende ...
  • Borehullslogging i KH-08, Åknes, Stranda kommune, Møre og Romsdal 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2013.032), Report, 2013)
   NGU har, på oppdrag av Åknes\/Tafjord Beredskap (ÅTB), gjort borehullslogging i et 200 m dypt borehull, KH-08-2012, i det ustabile fjellpartiet Åknes i Stranda kommune. Hullet ble boret ca 50 m ovenfor Bh Åknes øvre - 2006 ...
  • Borehullslogging, Åknes, Stranda kommune 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2008.030), Report, 2008)
   I forbindelse med Åknes\/Tafjord-prosjektet har NGU gjort geofysiske målinger i borehull i Åknes, Stranda kommune. Området er definert som et mulig skredområde og ligger i en bratt fjellside på vestsiden av Synnulvsfjorden. ...
  • Borehullslogging, ny jernbanetunnel Sandvika - Lysaker, Bærum kommune, del 2 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2008.065), Report, 2008)
   Det er gjort borehullslogging i åtte kombinasjonsbrønner og to diamantborehull i forbindelse med forundersøkelser for ny jernbanetunnel mellom Sandvika og Lysaker i Bærum kommune. I tillegg er lydhastighetene i diamantborhullene ...
  • Borehullslogging, ny jernbanetunnel Sandvika-Lysaker, Bærum kommune 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2007.073), Report, 2008)
   Det er gjort borehullslogging i seks kombinasjonsbrønner og to diamantborehull i forbindelse med forundersøkelser for ny jernbanetunnel mellom Sandvika og Lysaker i Bærum kommune. Hensikten var å påvise sprekker, vannførende ...
  • Bruk av grunnvann som energikilde for Oppdal sentrum 

   Lauritsen, Torleif; Danielsen, Eilif; Halkjelsvik, Anveig B.; Midttømme, Kirsti (NGU-Rapport (2002.074), Report, 2002)
   I et samarbeidsprosjekt mellom Oppdal kommune, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og Høgskolen i Hedmark er muligheten for å benytte grunnvannet som energikilde i Oppdal sentrum kartlagt. De geologiske undersøkelsene ...
  • Geofysisk logging av 2 borehull ved Gjevingåsen jernbanetunnel, Hommelvik - Stjørdal 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2010.019), Report, 2010)
   I forbindelse med driving av ny jernbanetunnel mellom Hommelvik og Hell har NGU logget to overvåkningsbrønner langs tunneltraseen. Hensikten var å se om årsaken til en tydelig senking av grunnvannsnivået i den ene brønnen, ...
  • Geofysisk logging av 4 borehull langs planlagt jernbanetunnel Holm-Holmestrand-Nykirke 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2010.032), Report, 2010)
   I forbindelse med at Jernbaneverket planlegger ny jernbanetunnel mellom Holm og Nykirke i Vestfold, samt ny Holmestrand jernbanestasjon i fjell, har NGU logget fire brønner langs tunneltras\u00E9en. Hensikten med loggingen ...
  • Geofysisk logging av 5 borehull ved Rana Gruber, Storforshei 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2015.009), Report, 2015)
   NGU har logget 5 borehull ved Rana Gruber, Storforshei. Hensikten var å måle geofysiske parametre som magnetisk susceptibilitet og tilsynelatende resistivitet i malm og sidebergarter. Disse parametre skulle danne grunnlag ...
  • Geofysisk logging av borehull på Alstein, Randaberg kommune, Rogaland 

   Elvebakk, Harald; Saintot, Aline (NGU-Rapport (2011.032), Report, 2011)
   NGU har utført geofysisk logging i et 300 m dypt borehull på øya Alstein som ligger midt mellom Randaberg og Kvitsøy nordvest for Stavanger. I prosjektet E-39 Rogfast planlegges undersjøisk tunnel under Boknafjorden\/Kvi ...
  • Geofysisk logging av borehull ved Arnestad skole, Asker 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2011.016), Report, 2012)
   NGU har gjort borehullslogging i en 672 m dyp brønn ved Arnestad skole, Asker. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten. I tillegg ble det utført geofysisk logging i hullet for å kartlegge berggrunnens fysiske ...
  • Geofysisk logging av borehull ved Ciens Forskningspark, Gaustad, Oslo 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2011.012), Report, 2012)
   NGU har gjort geofysisk logging i en energibrønn ved Ciens, Forskningssenter for miljø og samfunn, ved Gaustad i Oslo. Hensikten var å kartlegge retningen til en syenittgang som skjærer gjennom kalkskifrene. Oppdragsgiver ...
  • Geofysisk logging av borehull ved Drag, Tysfjord og Leknes, Lofoten 

   Elvebakk, Harald; Rønning, Jan S. (NGU-Rapport (2011.014), Report, 2012)
   NGU har gjort borehullslogging i et 780 m dypt kjerneborehull ved Drag i Tysfjord og et 800 m dypt kjerneborehull ved Leknes i Lofoten. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten for å kartlegge varmestrøm i dype ...
  • Geofysisk logging av borehull ved Geologisk Museum, Tøyen, Oslo 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2013.040), Report, 2014)
   NGU har logget et 200 m dypt borehull ved Geologisk Museum på Tøyen i Oslo. Hullet ble boret i 2011. Bakgrunnen for boringen er at UiO ønsker å bygge et nytt veksthus der det vurderes å bruke geovarme for oppvarming. NGI ...