• Geokjemiske undersøkelser av noen norske myrer. 

   Hvatum, Ole Øivind (NGU-Rapport (406 A), Report, 1964)
   Undersøkelsen ble pågynt i 1962 og har følgende problemstilling:1. Hvor store er \"bakgrunnsverdiene\" for elementene - særlig malmelementene - i norske myrer, og fins det noen bestemte variasjoner i dem?2. Hvordan er ...
  • Seismiske målinger ved Møsjevann og Nedre Æråsvann, Andøy. 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (87.042), Report, 1987)
   Ved hjelp av seismiske refraksjonsmålinger skulle en prøve å skaffe opplysninger om karakter og mektighet av løsmassene på et par myrer langt nord på Andøya. Resultatene kunne ha intresse for et paleobotanisk prosjekt som ...