• Ressursregnskap for grus og pukk i Hordaland 2013 

   Libach, Lars Rolstad (NGU-Rapport (2014.048), Report, 2015)
   Rapporten viser ressursregnskapet for Hordaland fylke, med spesiell vekt på Bergen kommune.Bergen kommune har et forbruk av byggeråstoff som er like stort som forbruket i resten av Hordaland fylke til sammen. Uttakene i ...
  • Transport av byggeråstoffer og miljøfotavtrykk 

   Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2018.025), Report, 2019)
   Med utgangspunkt i tallmateriale fra ressursregnskap utført til forskjellige tidsperioder for flere fylker og årlig mineralstatistikk er det beregnet hvor stort CO2 utslipp som genereres ved massetransport av byggeråstoffene ...