• Befaring av Bjørnkletten trondhjemittforekomst i Budal 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (92.247), Report, 1992)
   En trondhjemittforekomst ved fjellet Bjørnkletten i Budal er befart etter ønske fra Norsk Sten Produkt A\/S som driver prøveuttak av blokk på stedet. Bergarten er minst like lys som Støren-type, og gir massivt og bra ...
  • Feltrapport over undersøgelser af intrusive bjergarter i Gjersvik- nappen, Grongfeltet 

   Meyer, Gurli Birgitte (NGU-Rapport (95.086), Report, 1995)
   Følgende rapport består af en renskreven feltdagbog og en oversigt over samtlige besøgte lokaliteter under feltarbejde udført for Grongprosjektet under Nord-Trøndelagsprogrammet i 1994. Prøvenumre og bjergartstype er angivet ...
  • Undersøkelser av trondhjemitt og øyegneis for Hjerkinn Næringsselskap 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (92.257), Report, 1992)
   Rapporten gir resultatene fra undersøkelser av forekomster av trondhjemitt og øyegneis som naturstein innen kommunene Oppdal, Folldal og Dovre i et samarbeidsprosjekt med Hjerkinn Næringsselskap A\/S. De befarte ...