Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandøy, Gro
dc.contributor.authorRubensdotter, Lena
dc.coverage.spatial14202 Romfo
dc.coverage.spatialOPPDAL
dc.coverage.spatialSUNNDAL
dc.date.accessioned2020-07-14T13:03:46Z
dc.date.available2020-07-14T13:03:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663972
dc.description.abstractI forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging i skredterreng har NGU erfart at det i mange tilfeller er usikkerhet rundt tolkningen av skredtyper på komplekse skredvifter. Usikkerheten består i å sikkert kunne knytte spesifikke landformer og sedimenter til en bestemt skredtype. Det finns i litteraturen eksempler av avsetninger fra enkelte skredtyper, men ettersom flere skredtyper samvirker på den samme viften finnes det ingen enkel oppskrift for å skille dem fra hverandre. Dette gjelder spesielt for å identifisere og skille sørpeskred- fra flomskredavsetninger, men også våte snøskred fra sørpeskred. Bedre kunnskap om hvordan ulike skredtyper påvirker form og avsetning på vifter er også viktig for faresonekartlegging, hvor ulike skredtyper vil ha ulike gjentaksintervaller og dermed faregrad.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2020.021)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectSEDIMENTOLOGI
dc.subjectSKRED
dc.subjectSKREDAVSETNING
dc.subjectVIFTE (LANDFORM)
dc.titleKomplekse skredvifter: monitorering og karakterisering av skredavsetninger fra ulike prosesser
dc.typeReport
dc.description.localcode66806
dc.source.pagenumber98
dc.relation.project(367900) Skredvifter; prosesser og kompleks morfologi


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal