Show simple item record

dc.contributor.authorDagestad, A.
dc.contributor.authorSeither, A.
dc.contributor.authorJæger, Ø.
dc.contributor.authorTassis, G.
dc.contributor.authorMinde. Å.
dc.contributor.authorGundersen, P.
dc.contributor.authorEggen, O.
dc.coverage.spatial17142 Kongsberg
dc.date.accessioned2020-07-14T13:25:55Z
dc.date.available2020-07-14T13:25:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663980
dc.description.abstractI forbindelse med Norges gjennomføring av krav og forordninger i EUs vanndirektiv og det underliggende grunnvannsdirektivet er det i perioden juni 2017 - mai 2019 gjennomført hydrogeologisk undersøkelser og kartlegging av grunnvannets kjemiske tilstand i grunnvannsforekomsten under Kongsberg sentrum.Løsmassene i dette området består av breelv- og elveavsetninger dominert av sand og grus med varierende mektighet og sammensetning. Grunnvannsforekomsten er delt av Numedalslågen i en østlig og en vestlig del, der den vestlige delen har større løsmassemektighet, grovere sedimenter og bedre vannføringsegenskaper enn den østlige.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2019.016)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSKAVALITET
dc.subjectBRØNNBORING
dc.titleKongsberg - Kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning
dc.typeReport
dc.description.localcode66735
dc.source.pagenumber37
dc.relation.project(366500) Kartlegging og overvåking av typeforekomster for grunnvann


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal